6 edycja konkursu AmberOne Blisko Nas dobiega końca.

Jeszcze tylko do jutra czekamy na projekty w konkursie AmberOne Blisko Nas.

Rokrocznie nasz konkurs cieszy się dużym zaangażowaniem lokalnych społeczności. Dzięki pozyskanym grantom zrealizowano już sporo zmian: powstają zieleńce i miejsca spotkań mieszkańców, sady społeczne, odbywają się spotkania dotyczące różnych aspektów proekologicznych zachowań i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Co należy zrobić, aby przyłączyć się do konkursu? Stwórzcie projekt, który poprawia bezpieczeństwo i dba o środowisko, a przede wszystkim jest przyjazny dla Waszego otoczenia – i wyślijcie go do nas do 5 maja 2023 roku. Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty związane z konkursem znajdziecie tutaj.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn