AmberOne Autostrada A1 wspiera służby ratunkowe w walce z koronawirusem

Gdańsk Transport  Company S.A. koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1 włącza się w pomoc w walce z koronawirusem. W tym celu zakupiliśmy  i przekazaliśmy  300 sztuk przyłbic ochronnych szpitalom w Gdańsku oraz Wojewódzkim Komendom Policji w Gdańsku i Bydgoszczy. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa służb, które obecnie są na pierwszym froncie walki z wirusem.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn