Zakończenie prac na 7-kilometrowym odcinku Autostrady w kierunku Łodzi (km 2+200 do km 9+250)

20 października br. planowane jest zakończenie prac remontowych na 7-kilometrowym odcinku Autostrady w kierunku Łodzi (km 2+200 do km 9+250) i otwarcie MOP Kleszczewko kierunek Łódź.

Do połowy listopada kontynuowane będą prace na sześciokilometrowym odcinku Autostrady w kierunku Gdańska (km 26+550 do km 20+460), gdzie ruch odbywa  się dwoma pasami w kierunku Łodzi, natomiast jednym pasem ruchu w kierunku Gdańska. Dodatkowo pojazdy jadące w kierunku Gdańska nie będą mogły zjechać ani wjechać na węźle Swarożyn. Zakończenie prac jest zależne od warunków atmosferycznych.

Na remontowanym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Kierowców prosimy o wzmożoną koncentrację  i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Poniższa grafika przedstawiają tymczasową organizacje ruchu na remontowanym odcinku.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn