Więcej

Bezpieczeństwo

GTC S.A. wspólnie z Operatorem firmą Intertoll Polska podejmują liczne działania, których celem jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych na Autostradzie A1. W efekcie tych działań, Autostrada A1 zapewnia wszystkim jej użytkownikom komfort i bezpieczeństwo podróży.

W wyniku regularnej oraz wspólnej z Policją analizy zdarzeń drogowych do jakich dochodzi na zarządzanym przez nas odcinku drogi wprowadzane są dodatkowe rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo podróży:

  • zostały ustawione dodatkowe bariery bezpieczeństwa przy wybranych wiaduktach drogowych
  • zostały wydłużone odcinki istniejących barier
  • podniesiono ogrodzenie w miejscach, w których monitoring wykazał możliwość pojawienia się dużej zwierzyny

Dodatkowo koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1:

  • stworzył Plan Ratowniczy, który określa zasady współpracy wszystkich służb ratowniczych zaangażowanych w działania na autostradzie
  • umożliwia ćwiczenia służb ratowniczych poprzez cykliczne symulacje wypadków na autostradzie
  • organizuje cykliczne spotkania ze służbami ratowniczymi, podczas których omawiane są propozycje dotyczące usprawnień związanych z działaniami ratowniczymi
  • z myślą o służbach ratowniczych obsługujących AmberOne Autostradę A1 przygotowano prezentację, która obrazuje jak pojazdy uprzywilejowane mogą sprawnie i bezpiecznie korzystać z autostrady.

Film

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.