AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

Konkurs AmberGreen

Celem programu AmberGreen jest inwestowanie w rozwiązania zielone, które przyczynią się do przeciwdziałania zmianom klimatu. Oczekiwanym efektem naszych działań będzie zminimalizowanie oddziaływania naszego projektu na środowisko naturalne.

W projektach, które mogą ubiegać się o dofinansowanie preferowane są nasadzenia składające się drzew i krzewów liściastych, ponieważ celem projektu jest kompensacja CO2 emitowanego przez użytkowników autostrady oraz stworzenie miejsc do odpoczynku i relaksu dla mieszkańców. Dodatkowo punktowane będą projekty uwzględniające tworzenie kwietnych łąk oraz miejsc przyjaznym pszczołom i innym owadom zapylającym.

Beneficjentami dofinansowania mogą być jednostki samorządowe oraz urzędy, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony w ramach dofinansowania.

Realizacja projektów musi nastąpić w terminie od 1 kwietnia 2021r. do 31 listopada 2021r.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 10.000 złotych

Wnioski należy składać do 5 marca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wybór beneficjenta nastąpi do 20 marca 2021 roku, a informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie umieszczona na stronie internetowej AmberOne Autostrady A1 www.a1.com.pl

Wszelkie informacje dotyczące wniosków o dofinansowanie są gotowe do pobrania: