Więcej

Dodatkowe oznakowanie na bramkach dedykowanych dla systemu AmberGO przed majówką

Obserwując zachowania kierowców korzystających  z automatycznego systemu płatności AmberGO na dedykowanych dla tego systemu bramkach AmberOne Autostrady A1, zauważyliśmy, że często mają problem z właściwym określeniem strefy spowolnienia prędkości, w której następuje odczyt numeru rejestracyjnego przez kamerę. Skutkuje to podjeżdżaniem pod sam szlaban (za daleko), następnie cofaniem i ponownym podjeżdżaniem pod szlaban. Wykonywanie zbędnych manewrów opóźnia przejazd na bezobsługowych bramkach i zaburza płynność ruchu, wbrew intencjom systemu. Dlatego Operator Autostrady zaproponował wdrożenie rozwiązania, które pozwoli ograniczyć opisane wyżej sytuacje i tym samym zwiększy  funkcjonalność systemu AmberGO.

Z końcem kwietnia na  bramkach dedykowanych dla systemu  AmberGO oznakowane zostaną strefy, w których powinna znajdować się tablica rejestracyjna tak, aby kamera zlokalizowana na słupach za szlabanem mogła dokonać poprawnego odczytu numerów. Oznakowanie stref polegać będzie na wymalowaniu na nawierzchni  niebieskiego prostokąta z symbolem kamery pośrodku.

Mamy nadzieję, że dodatkowe oznaczenie obszaru odczytu tablic usprawni przejazd przez bramki i zwiększy efektywność systemu AmberGO. Aktualnie już ponad milion kierowców korzysta z tego nowoczesnego rozwiązania skutecznie zmniejszającego zatory na bramkach.

Nowe oznakowanie pasów dedykowanych dla systemu AmberGO.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej