Więcej

Drodzy Kierowcy!!!

Przypominamy, że odbiór prezentów za zebrane pieczątki na karcie Amber+ ma miejsce na stacjach LOTOS na MOP Malankowo.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn