More

Kolejna karta flotowa na AmberOne Autostradzie A1

Z dniem 16 kwietnia 2015 roku na AmberOne Autostradzie A1 można płacić kartą flotową UTA.

Na AmberOne Autostradzie A1 istnieje kilka sposobów płatności za przejazd (gotówka w tym waluta EUR i USD, karty płatnicze w tym karty zbliżeniowe). Z dniem 16 kwietnia 2015 r. wachlarz płatności kart flotowych został poszerzony o karty UTA.

Kartami flotowymi, którymi kierowcy mogą płacić za przejazd AmberOne Autostradą A1 są karty Shell, Routex oraz UTA. Kolejne karty flotowe dostępne na rynku będą wprowadzane sukcesywnie w miarę uzyskiwania akceptacji Ministra dla zawieranych  umów.

35+43 km: The Pelplin junction is closed in the direction of Gdańsk.
Traffic runs on two lanes in the direction of Łódź and one lane in the
direction of Gdańsk. The Olsze Service Area is closed in the direction of Gdańsk.

9+17 km: The Stanisławie junction is closed in the direction of Łódź.
Traffic takes place on two lanes in the direction of Gdańsk and one lane in the direction of Łódź.

For more information