Więcej
Home /

Formularz konkursowy AmberOne Blisko Nas

Część 1

Dane uczestnika
Nazwa uczestnika
Adres i dane kontaktowe uczestnika
Imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania umowy o realizację projektu
Numer rachunku bankowego oraz nazwa banku
Koordynator projektu zgłaszanego do Konkursu
Informacje o Uczestniku
Pola zaznaczone gwiazdką są wymagane.
Przejdź do części drugiej

Wróć do pierwszej części

Home /

Formularz konkursowy AmberOne Blisko Nas

Część 2

Informacje o projekcie zgłaszanym do Konkursu
Nazwa projektu
Data projektu
Koszt projektu
Opis projektu

Musi zawierać:
- Cel jaki zgłaszający chce osiągnąć realizując projekt
- Uczestnicy (realizatorzy i beneficjenci), w tym ich liczba
- Oczekiwany efekt projektu
- Promocja projektu

Harmonogram działań
Zadanie 1
Dodaj kolejne zadanie
Pozycja 1
Źródła finansowania
Dodaj kolejną pozycję

Podpisując niniejszy Formularz wyrażam/wyrażamy zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych, w tym danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia, zawarcia umowy o realizację projektu zgłoszonego do projektu a także na publikowanie zawartych w nim danych. Osoby, których dane osobowe zostały zawarte w Formularzu mają prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Pola zaznaczone gwiazdką są wymagane.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej