Więcej

Nasadzenia po sąsiedzku

W najbliższych latach w ramach programu AmberGreen koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1 przekaże gminom położonym wzdłuż autostrady, które wyrażą zainteresowanie udziałem w projekcie, fundusze na sadzonki roślin. Preferowane będą drzewa i krzewy liściaste, ponieważ ideą projektu jest – oprócz zwiększenia atrakcyjności gminy – przede wszystkim redukcja CO2 i zwiększenie produkcji tlenu w regionach położonych w pobliżu drogi szybkiego ruchu. Wszystkie projekty nasadzeń, które będą współfinansowane w ramach programu AmberGreen są przygotowywane, realizowane i utrzymywane przez gminy we własnym zakresie.

Realizacje

Poniżej przedstawiamy zwycięskie projekty zrealizowane w ramach programu.

Realizacje programu AmberGreen

W 2023 w ramach programu AmberGreen zrealizowano dwa projekty.

Pszczeli ogród zmysłów

W gminie Pszczółki zrealizowano ogród sensoryczny „Pszczeli ogród zmysłów”, nasadzenia objęły następujące strefy zmysłów:

Strefa zapachu i wzroku zawiera różnobarwne rośliny o intensywnym zapachu, przyciągającym owady zapylające oraz motyle.

Strefa smaku zawiera rośliny z jadalnymi częściami, zapylane przez owady oraz stanowiące pokarm dla ptactwa.

Strefa słuchu to miododajny krzew: kłokoczka południowa, którego owoce to torebki nasienne, które jesienią po dojrzeniu na wietrze zamieniają się w małe grzechotki.

Strefę dotyku tworzy wysoce miododajna roślina: żylistek szorstki, którego liście pokryte są gwiazdkowatymi, szorstkimi włoskami.

Łącznie w ogrodzie sensorycznym posadzono 138 krzewów i drzew.

Zagospodarowanie terenu przy boisku w miejscowości Żukczyn

Głównym założeniem projekty była poprawa estetyki wsi, stworzenie miejsca relaksu dla mieszkańców a posadzenie krzewów liściastych ma korzystnie wpłynąć na jakość powietrza w miejscowości. Większość dobranych roślin jest miododajna, przyjazna owadom zapylającym. Łącznie w ramach projektu zasadzono 254 drzew i krzewów.

Pszczeli ogród zmysłów

Zagospodarowanie terenu przy boisku w miejscowości Żukczyn

Realizacje programu AmberGreen

W 2022 roku w ramach projektu AmberGreen zrealizowano projekt pn. „My i pszczoły — wspólnie dla klimatu” dotyczył nasadzeń w dwóch sołectwach Gminy Dragacz: sołectwie Bratwin i sołectwie Grupa Osiedle.

W Bartwinie przy świetlicy wiejskiej pojawiły się nasadzenia, które z jednej strony stworzą kolorową ścianę osłaniając od wiatru, z drugiej szpaler drzew, który osłoni spotykających się mieszkańców od operującego słońca w okresie letnim.

Wzdłuż chodnika, który biegnie przez wieś zasadzono miododajne tawuły, które umocnią jego konstrukcje, ubarwią przestrzeń. Dodatkowo skarpa przy świetlicy jest skarpa została obsiana nasionami kwiatów miododajnych, tworząc łąkę kwietną. Przy cmentarzu dosadzono rząd tawuł oraz drzewa. Wprowadzając barwne rośliny wzbogacono i upiększono wizualnie przestrzeń sołectwa, a także oczyszczono ją z C02.

Natomiast w Grupie Osiedle sadząc aleję drzew i krzewów, stworzono miejsce do odpoczynku i relaksu dla mieszkańców, miejsce spacerów dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej, a także przyjazną oazę pełną miododajnych roślin, dla pszczół i innych owadów zapylających.

Aleja zakończona została rabatą kwiatową, której lokalizacja przy bramie szkoły podstawowej poprawiła wygląd estetyczny drogi do szkoły, a także jest inspiracją dla mieszkańców do wspólnych działań w trosce o środowisko.

Wszystkie wybrane gatunki roślin to rośliny o barwnych i wonnych kwiatach, kwitną długo i obficie, dostarczają pszczołom surowca do produkcji miodu, a mieszkańcom radość z upiększonego sołectwa. Łącznie w ramach projektu nasadzono 344 szt. drzew i krzewów.

Realizacje programu AmberGreen

W 2021 roku w ramach projektu AmberGreen zrealizowano projekt „Zielona inicjatywa – Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Starogard Gdański”. Głównym celem tego projektu było stworzenie dogodnej przestrzeni dla mieszkańców do odpoczynku i relaksu oraz redukcja emisji CO₂, generowanego przez użytkowników dróg, poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach Siwiałka i Klonówka.

W ramach inicjatywy posadzono 57 drzew liściastych oraz 125 krzewów i stworzono 0,5 ha łąki kwietnej. Zagospodarowane tereny zielone będą pełnić wiele funkcji. W Siwiałce powstało miejsce w pełni przyjazne owadom zapylającym, głównie pszczołom, dla których łąka kwietna o powierzchni 0,5 ha oraz rodzime gatunki drzew stanowią świetną bazę pokarmową. To pierwsza na terenie gminy ,,prawdziwa” łąka kwietna o tak dużej powierzchni.

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zielonego przyczyniło się do uwypuklenia walorów krajobrazowych oraz poprawy estetyki miejscowości. Zasianie łąki kwietnej przyczyniło się do stworzenia terenu tzw. bezobsługowego, który nie wymusza na właścicielu częstych zabiegów dotyczących podlewania i koszenia, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie zużycia wody, zatrzymanie jej w przyrodzie oraz obniżenie emisji gazów pochodzących od kos czy kosiarek spalinowych. Wykorzystanie gatunków rodzimych ma także za zadanie przywrócenie dawnego charakteru nasadzeń w krajobrazie wiejskim.

W miejscowości Klonówka odnowiono aleję lipową, którą dawniej tworzyły dostojne lipy, lecz z czasem częściowo obumarły. Będzie to miejsce przyjazne mieszkańcom oraz turystyce pieszej i rowerowej. Ponadto dzięki nasadzeniom zdecydowanie poprawią się walory krajobrazowe wsi poprzez wyeksponowanie stworzonego zadrzewienia widzianego od strony Autostrady. Powstanie naturalna bariera oddzielająca od wpływu niekorzystnych czynników emitowanych przez ruch drogowy. Stworzono miejsce dogodne dla owadów zapylających, jak i w późniejszym czasie dla ptaków, które będą wykorzystywały korony drzew do budowy gniazd, odpoczynku czy naturalnego czatowania.

Realizacje programu AmberGreen

Za nami pilotażowa odsłona programu AmberGreen. Gmina Grudziądz już wykorzystała fundusz w wysokości 30 000 złotych na zazielenienie skweru, w ramach realizowanego „Projektu zagospodarowania terenu w Małym Rudniku”. Posadzono blisko 900 drzew i krzewów, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza i staną się częścią zielonego zakątka, umożliwiającego relaks oraz tworzącego miejsce sąsiedzkich spotkań.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej