Kolejna karta flotowa na AmberOne Autostradzie A1!

Z dniem 1 października 2014 roku na AmberOne Autostradzie A1 można płacić kartą flotową Routex.
Na AmberOne Autostradzie A1 istnieje kilka sposobów płatności za przejazd (gotówka w tym waluta EUR i USD, karty płatnicze w tym karty zbliżeniowe). Z dniem 1 października 2014 r. wachlarz płatności kart flotowych został poszerzony o karty Routex.
Kartami flotowymi, którymi kierowcy mogą płacić za przejazd AmberOne Autostradą A1 są karty Shell oraz Routex. Kolejne karty flotowe dostępne na rynku będą wprowadzane sukcesywnie w miarę uzyskiwania akceptacji Ministra dla zawieranych umów.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn