• Gdańsk

  Teraz -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 1 m/s
  cisnienie: 1017 hPa

  zachm. całkowite

  Noc -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 1 m/s
  cisnienie: 1017 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1019 hPa

  zachm. całkowite
 • Rusocin

  Teraz -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1016 hPa

  zachm. całkowite

  Noc -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1016 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1018 hPa

  zachm. całkowite
 • Stanisławie

  Teraz -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1022 hPa

  zachm. całkowite

  Noc -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1022 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1024 hPa

  zachm. całkowite
 • Swarożyn

  Teraz -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1022 hPa

  zachm. całkowite

  Noc -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1022 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1024 hPa

  zachm. całkowite
 • Pelplin

  Teraz -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1019 hPa

  zachm. całkowite

  Noc -2°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1020 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. -2°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1022 hPa

  zachm. całkowite
 • Kopytkowo

  Teraz -2°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1015 hPa

  zachm. całkowite

  Noc -2°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1016 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. -2°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 3 m/s
  cisnienie: 1018 hPa

  zachm. całkowite
 • Warlubie

  Teraz -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1018 hPa

  zachm. całkowite

  Noc -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1019 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 3 m/s
  cisnienie: 1021 hPa

  zachm. całkowite
 • Nowe Marzy

  Teraz -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1022 hPa

  zachm. całkowite

  Noc -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1023 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 3 m/s
  cisnienie: 1025 hPa

  zachm. całkowite
 • Lisewo

  Teraz -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 3 m/s
  cisnienie: 1012 hPa

  zachm. całkowite

  Noc -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 3 m/s
  cisnienie: 1013 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. -2°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 4 m/s
  cisnienie: 1015 hPa

  zachm. całkowite
 • Lubicz

  Teraz 0°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1016 hPa

  zachm. całkowite

  Noc -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 3 m/s
  cisnienie: 1016 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. -1°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 2 m/s
  cisnienie: 1018 hPa

  zachm. całkowite

Konkurs

Konkurs AmberOne Blisko Nas
wyniki

W ramach ogłoszonego przez nas konkursy AmberOne Blisko Nas wpłynęło do na 10 wniosków, z czego 8 spełniało wymogi formalne. Wszystkie przesłane wnioski startowały w kategorii AmberOne Blisko nas 5000. Spośród nadesłanych wniosków komisja wybrała 4 zwycięskie  projekty oraz 1 wyróżnienie. Poniżej prezentujemy krótki opis zwycięskich projektów.

 

Nazwa projektu: MOP – Mój Osobisty Postój

Wnioskodawca:  Stowarzyszenie „Lepsze jutro”, gmina Stolno

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Gorzuchowo poprzez posadowienie wiaty pod nazwą ,,MoP – Mój osobisty Postój”’ która spełniała będzie funkcję przystanku dla dzieci dojeżdżających do pobliskiej szkoły, miejsce odpoczynku, zadumy oraz funkcję informacyjną nt. kierunku dojazdu do autostrady, trasę autostrady, zasady poruszania się po autostradzie (prędkość na autostradzie a prędkość na innych drogach, formy i rodzaje znaków, zjazdy, cała trasa, ważne numery telefonów – forma edukacyjna).

 

Nazwa projektu: Atrakcyjnie i bezpiecznie

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rajkowiacy Razem, gmina Pelplin

Celem projektu jest edukacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom wsi Rajkowy w liczbie ok 80, poprzez organizację warsztatów tematycznych,  terenowych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i dobrych wzorców zachowania się uczestników ruchu. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w liczbie ok B0. Pośrednio z realizacji projektu skorzystają rodzice w.w dzieci i całe ich rodziny. Trzecią grupą beneficjentów będą mieszkańcy całej wsi, gdyż poprawa bezpieczeństwa najmłodszych będzie miała korzyści dla wszystkich. Dodatkowym elementem zwiększającym bezpieczeństwo będzie ustawienie bariery bezpieczeństwa przy wyjściu z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej.

 

 

Nazwa projektu: Będzie czysto i będzie bezpiecznie

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim

Zagospodarowanie skweru.

CeI ekologiczny

– uprzątnięcie terenu poprzez wycięcie dzikich zakrzaczeń, wyrównanie muld, zebranie śmieci,

– wyrównanie, ukształtowanie i rekultywacja terenu, nasadzenie krzewów i karłowatych drzewek

– ustawienie ławeczki do wypoczynku co spowoduje powstanie miejsca do spotkań

Cel bezpieczeństwo:

– poprawa widoczności dla kierowców poruszających się na drodze i na skrzyżowaniu trzech ulic.

– bezpieczne przejście dla pieszych zamiast skrajem drogi to zieleńcem

– ułożenie obrzeży krawężnikowych na odcinku 200mb ukierunkuje spływ wody z tego terenu w

kierunku melioracji. Wyeliminowane będą spływy deszczówki na drogę co powoduje nanoszenie

błota na asfalt i tworzenie śliskiej powierzchni, a zimą lodowych języków. Doprowadziło to już do

kilku stłuczek.

 

Nazwa projektu: Kodeks drogowy jak kodeks rycerski

Wnioskodawca: Dom kultury w Subkowach, gmina Subkowy

Projekt ”Kodeks drogowy jak kodeks rycerski ” składa się z kilku modułów i jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi w gminie Subkowy. Organizatorzy w ciągu kilku miesięcy, chcą stworzyć materiały dotyczące zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i młodą kadrę, która będzie promować te zasady wśród młodszych kolegów i koleżanek podczas specjalnych warsztatów. Wyjątkowy i niepowtarzalny styl projektu może tylko pomóc w promocji i poszerzaniu tak potrzebnej wiedzy o bezpieczeństwie w gminie, przez którą przebiegają ruchliwe drogi i linia kolejowa.

 

 

Nazwa projektu: Twój pies – nasze bezpieczeństwo

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przewodników psów poszukiwawczych – Grupa NOS, gmina Pruszcz Gdański

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń na drodze powodowanych przez bezdomne, wałęsające się psy oraz znajdujące się pod opieką nieświadomych właścicieli. Miałoby to miejsce poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański, dotyczącej posiadania psów i obowiązku z tego wynikających. Projekt ten obejmuje cykl spotkań z mieszkańcami gminy, obejmujący wykład dotyczący odpowiedzialności za psa na drodze( także prawnej ), zasad bezpiecznego prowadzenia psów ( nie wypuszczanie z auta od razu na ulicę, siad przy przejściach dla pieszych, przewóz zwierząt ) oraz ćwiczenia praktyczne. Zakładamy, że wyszkolone psy oraz świadomi przewodnicy przestaną stanowić zagrożenie w ruchu drogowym i własnym otoczeniu.

Konkurs
AmberOne Blisko Nas

Konkurs

„AmberOne Blisko Nas”

W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne mające swoja siedzibę na terenie gmin, przez które przebiega AmberOne Autostrada A1, tj. na 152 km odcinku Autostrady A1 od Rusocina do Nowej Wsi.

Ideą konkursu jest wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, realizowanych wspólnie przez lokalną społeczność i jeśli to możliwe pracowników GTC, a przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności.

Dodatkowo punktowane będą projekty zawierające działania związane z bezpieczeństwem (np. edukacja w kwestiach bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększanie bezpieczeństwa w ruchu poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych infrastrukturalnych itp.) oraz działania proekologiczne (związane np. z sadzeniem zieleni, oczyszczaniem wód czy terenów).

Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz inne organizacje społeczne, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony do konkursu.

Uczestnikami konkursu nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego ani ich urzędy, przedsiębiorcy, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną.

Realizacja projektów musi nastąpić w terminie od 1 czerwca 2017r. do 31 października 2017r.

 

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody pieniężne przeznaczone na sfinansowanie nagrodzonych nimi projektów:

 

4 nagrody po 5.000 złotych każda (kategoria ,,AmberOne Blisko Nas 5 000″)

2 nagrody po 1.500 złotych każda (kategoria „AmberOne Blisko Nas 1 500”)

 

Oznacza to, że organizacja może złożyć tylko jeden wniosek wypełniając formularz uczestnik konkursu wskazuje kategorię nagrody, o którą się ubiega. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 23.000 złotych.

 

Wnioski należy składać do 28 kwietnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  15 maja 2017 roku, a informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej AmberOne Autostrady A1 www.a1.com.pl

 

Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu są gotowe do pobrania [pobierz tutaj]

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Regulamin konkursu

Załącznik 1 – Lista gmin

Załącznik 2 – formularz konkursowy (doc)

Załącznik 2 – formularz konkursowy (pdf)

Załącznik 3 – przykładowy wypełniony formularz konkursowy

Jeżeli nie widzą Państwo obrazu z kamery proszę spróbować w innnej przeglądarce internetowej.