Więcej

Konkurs na świąteczną kartkę autostradową rozstrzygnięty.

Tradycją stało się organizowanie przez Gdańsk Transport Company S.A. konkursu na projekt kartki świątecznej. Spośród nadesłanych prac jury wybrało rysunek, który stanie się naszą tegoroczną kartką świąteczną, którą roześlemy do współpracujących z nami podmiotów. Otrzymane rysunki zostały wykonane różnymi technikami: malowane pastelami, kredkami świecowymi, wyklejane, kolorowanie a także szkicowane. Kartki te okazały się być na tyle różnorodne, kolorowe i oryginalne w ujęciu tematu, że wybór zwycięskiej trójki wcale nie był taki prosty.
Laureatami konkursu są:
Miejsce 1 – Mikołaj Michalski, lat 11, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
Miejsce 2 – Emilia Nowakowska, lat 7, Dom Dziecka w Chełmnie
Miejsce 3 – Oliwier Branicki, lat 8, Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w Sopocie w dniu 8 grudnia 2015 roku. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast placówka opiekuńcza nagrodę pieniężną. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzymał od nas drobny upominek. Nagrodzone prace można obejrzeć poniżej.

 

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.