Więcej

„AmberOne Blisko Nas” wyniki edycja 2017

W ramach ogłoszonego przez nas konkursy AmberOne Blisko Nas wpłynęło do na 10 wniosków, z czego 8 spełniało wymogi formalne. Wszystkie przesłane wnioski startowały w kategorii AmberOne Blisko nas 5000. Spośród nadesłanych wniosków komisja wybrała 4 zwycięskie  projekty oraz 1 wyróżnienie. Poniżej prezentujemy krótki opis zwycięskich projektów.

 

Nazwa projektu: MOP – Mój Osobisty Postój

Wnioskodawca:  Stowarzyszenie „Lepsze jutro”, gmina Stolno

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Gorzuchowo poprzez posadowienie wiaty pod nazwą ,,MoP – Mój osobisty Postój”’ która spełniała będzie funkcję przystanku dla dzieci dojeżdżających do pobliskiej szkoły, miejsce odpoczynku, zadumy oraz funkcję informacyjną nt. kierunku dojazdu do autostrady, trasę autostrady, zasady poruszania się po autostradzie (prędkość na autostradzie a prędkość na innych drogach, formy i rodzaje znaków, zjazdy, cała trasa, ważne numery telefonów – forma edukacyjna).

 

Nazwa projektu: Atrakcyjnie i bezpiecznie

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rajkowiacy Razem, gmina Pelplin

Celem projektu jest edukacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom wsi Rajkowy w liczbie ok 80, poprzez organizację warsztatów tematycznych,  terenowych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i dobrych wzorców zachowania się uczestników ruchu. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w liczbie ok B0. Pośrednio z realizacji projektu skorzystają rodzice w.w dzieci i całe ich rodziny. Trzecią grupą beneficjentów będą mieszkańcy całej wsi, gdyż poprawa bezpieczeństwa najmłodszych będzie miała korzyści dla wszystkich. Dodatkowym elementem zwiększającym bezpieczeństwo będzie ustawienie bariery bezpieczeństwa przy wyjściu z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej.

 

 

Nazwa projektu: Będzie czysto i będzie bezpiecznie

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim

Zagospodarowanie skweru.

Cel ekologiczny

– uprzątnięcie terenu poprzez wycięcie dzikich zakrzaczeń, wyrównanie muld, zebranie śmieci,

– wyrównanie, ukształtowanie i rekultywacja terenu, nasadzenie krzewów i karłowatych drzewek

– ustawienie ławeczki do wypoczynku co spowoduje powstanie miejsca do spotkań

Cel bezpieczeństwo:

– poprawa widoczności dla kierowców poruszających się na drodze i na skrzyżowaniu trzech ulic.

– bezpieczne przejście dla pieszych zamiast skrajem drogi to zieleńcem

– ułożenie obrzeży krawężnikowych na odcinku 200mb ukierunkuje spływ wody z tego terenu w

kierunku melioracji. Wyeliminowane będą spływy deszczówki na drogę co powoduje nanoszenie

błota na asfalt i tworzenie śliskiej powierzchni, a zimą lodowych języków. Doprowadziło to już do

kilku stłuczek.

 

Nazwa projektu: Kodeks drogowy jak kodeks rycerski

Wnioskodawca: Dom kultury w Subkowach, gmina Subkowy

Projekt ”Kodeks drogowy jak kodeks rycerski ” składa się z kilku modułów i jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi w gminie Subkowy. Organizatorzy w ciągu kilku miesięcy, chcą stworzyć materiały dotyczące zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i młodą kadrę, która będzie promować te zasady wśród młodszych kolegów i koleżanek podczas specjalnych warsztatów. Wyjątkowy i niepowtarzalny styl projektu może tylko pomóc w promocji i poszerzaniu tak potrzebnej wiedzy o bezpieczeństwie w gminie, przez którą przebiegają ruchliwe drogi i linia kolejowa.

 

 

Nazwa projektu: Twój pies – nasze bezpieczeństwo

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przewodników psów poszukiwawczych – Grupa NOS, gmina Pruszcz Gdański

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń na drodze powodowanych przez bezdomne, wałęsające się psy oraz znajdujące się pod opieką nieświadomych właścicieli. Miałoby to miejsce poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański, dotyczącej posiadania psów i obowiązku z tego wynikających. Projekt ten obejmuje cykl spotkań z mieszkańcami gminy, obejmujący wykład dotyczący odpowiedzialności za psa na drodze( także prawnej ), zasad bezpiecznego prowadzenia psów ( nie wypuszczanie z auta od razu na ulicę, siad przy przejściach dla pieszych, przewóz zwierząt ) oraz ćwiczenia praktyczne. Zakładamy, że wyszkolone psy oraz świadomi przewodnicy przestaną stanowić zagrożenie w ruchu drogowym i własnym otoczeniu.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej