Więcej

Oświadczenie ws. artykułu „Autostrada biznesu – z Rusocina do RPA i…”, który ukazał się na portalu TVPInfo

Zarząd Gdańsk Transport Company S.A. pragnie odnieść się do nieprawdziwych informacji podanych w artykule, który pojawił się na portalu TVP Info w dniu 22 maja 2023 roku.

Aktualnymi udziałowcami GTC są AAPP Sp. z o.o. – 85% udziałów i Intertoll Capital Partners B.V. – 15% udziałów. Pełne informacje o udziałowcach znajdują się na naszej stronie: https://a1.com.pl/o-nas/organizacja/

Zgodnie z zapisami obowiązującej Umowy Koncesyjnej cały przychód z opłat za przejazd autostradą przekazywany jest na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Decyzje o zmianach w systemie poboru opłat, w tym wysokość stawek, bądź zwolnienie z pobierania opłat, są podejmowane przez Ministra Infrastruktury.

Ani GTC ani „operator drogi” nie otrzymał 20 mln zł ani jakichkolwiek innych kwot za podniesienie rogatek w okresie wzmożonego natężenia ruchu występującego w wakacje. Minister Infrastruktury  decyduje o  wysokości opłat  pobieranych za przejazd autostradą A1.  Dochód z opłat pobranych od kierowców przekazywany jest przez GTC bezpośrednio na rachunek KFD. W przypadku czasowego zaniechania poboru opłat na  wniosek Ministra Infrastruktury opłaty nie są pobierane, a GTC nie otrzymuje żadnych rekompensat z tego tytułu.

 

 

Km 17+24: Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej