Więcej

Pierwsza łąka kwietna na AmberOne Autostradzie A1

AmberOne zainicjowała na swoich terenach Projekt Łąka, czyli próbę zastąpienia trawników polami kwietnymi. Pilotażowy hektar łąki kwietnej wysiano w kwietniu na węźle Stanisławie.

Projekt Łąka realizowany jest we współpracy z Fundacją Łąka, od lat zajmującą się promocją i zakładaniem łąk kwietnych. Na testowym poletku na SPO Stanisławie zastosowano precyzyjnie dobraną mieszankę nasion 38 rodzajów roślin, m.in. chabry, szałwie, koniczyny, cykoria, mikołajek, marchew zwyczajna, mak, nostrzyk i wiesiołek. Na łące w szczycie lata będzie rosło około 100 000 roślin z 6 milionami indywidualnych kwiatów, które mogą dać pokarm dla 160 000 pszczół i innych zapylaczy!

Kwestie zrównoważonego rozwoju są bliskie GTC i stanowią naturalną część naszej działalności. Dlatego mając na względzie ochronę klimatu, chcemy spróbować zminimalizować wpływ naszej Autostrady na otoczenie. Projekt Łąka, jako element szerszego programu AmberGreen, ma szansę realnie wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczania powietrza w pobliżu Autostrady. Cieszy nas współpraca z Fundacją Łąka. Mamy nadzieję, że testowe wysiewy poletek łąkowych sprawdzą się w warunkach autostradowych, co pozwoli nam w przyszłości na zastąpienie trawy wzdłuż Autostrady pełnowymiarowymi łąkami kwietnymi, które oprócz pozytywnego wpływu na klimat  poprawią estetykę AmberOne – mówi Torbjörn Nohrstedt, Prezes Gdańsk Transport Company S.A.

Projekt Łąka jest częścią programu AmberGreen, którego celem jest wdrażanie „zielonych” rozwiązań. Oczekiwanym efektem działań jest zmniejszenie oddziaływania Autostrady na środowisko naturalne. AmberOne stopniowo wprowadza ekologiczne rozwiązania do swojej infrastruktury i otoczenia, np. ledowe oświetlenie, panele solarne i segregacja odpadów na MOPach, łąki kwietne, nasadzenia drzew i krzewów, współpraca z lokalnymi społecznościami w tym z pszczelarzami oraz edukacja ekologiczna.

Budowa i utrzymanie autostrad są potrzebne dla ułatwienia transportu. Zajmują one jednak mnóstwo miejsca, przecinają ważne przyrodniczo tereny i wymagają ciągłych nakładów na utrzymanie zieleni. Dlatego tak ważne jest nowoczesne i proekologiczne podejście do terenów zielonych. W Polsce kosimy ponad 750 000 m2 trawników wydając na to 2 miliardy złotych, spalając setki tysięcy litrów paliwa oraz zabierając miejsca do życia zapylaczom. Do tej pory tereny przydrożne były koszone kilka razy w roku, utrzymywane jak trawniki i stanowiły niewielki pożytek dla przyrody. Teraz to się zmienia. Dzięki łąkom kwietnym można ograniczyć koszty związane z koszeniem i emisję spalin i stworzyć miejsca, z których korzystać będą zapylacze, m.in. pszczoły i motyle – wyjaśnia Maciej Podyma z Fundacji Łąka.

W 2020 roku z AmberOne Autostrady A1 skorzystało prawie 18 000 000 pojazdów, a średnie dobowe natężenie wynosiło około 49 000 pojazdów. Łąki kwietne ograniczają poziom hałasu pochodzącego z aut, a zastosowana mieszanka roślin ma właściwości oczyszczające powietrze. Hektarowa łąka wiąże w sprzyjających warunkach do 10 ton CO2 rocznie oraz pochłania do 120 kg pyłów PM 2,5.

Być może innowacyjny projekt tworzenia łąk kwietnych wzdłuż AmberOne stanie się inspiracją do wprowadzania podobnych rozwiązań na innych drogach.

 

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej