Podsumowanie akcji Powrót z wakacji z AmberOne Autostradą A1.

Cały odcinek AmberOne autostrady A1 podczas ostatniego tygodnia był poddany solidnej kontroli zarówno ze strony koncesjonariusza A-1 – Gdańsk Transport Company S.A. jak i policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Gdańsku, Bydgoszczy oraz jednostek podległych.

Służby utrzymania AmberOne Autostrady A1 podczas akcji rozdawały ulotki w Punktach Poboru Opłat dla kierowców, których średni czas przejazdu przekraczał ustalony poziom prędkości. Z prowadzonych statystyk wynika, iż aż 13% kierowców podróżowało ze średnią prędkością 150-255 km/h, podczas gdy dozwolona prędkość na autostradach to 140 km/h. Niemało kierowców zatrzymały patrolujące autostradę czynne patrole z wideo-rejstratorami, które dobitnie wskazywały znaczne przekroczenie prędkości. W sumie wystawiono 46 mandatów karnych. Mandaty karne nakładano głównie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ale i za niekorzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa oraz rozmowę przez telefon komórkowy.

Dodatkowo na bramkach zjazdowych przeprowadzano także rutynowe kontrole pojazdów. Dokonano kontroli 154 pojazdów, w wyniku których zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych.
Głównymi przyczynami zatrzymania dowodu rejestracyjnego były brak aktualnych badań technicznych, niewłaściwe działanie układu hamulcowego, zły stan opon oraz nadmierna emisja spalin.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn