AmberOne News

AmberOne Autostrada A1 jako pierwsza autostrada w Polsce wydaje gazetkę dla kierowców korzystających z Autostrady. Gazetka AmberOne News wydawana jest trzy razy w roku, a jej celem jest informowanie o bieżących sprawach związanych z autostradą oraz poruszanie kwestii bezpieczeństwa na drodze. Ponadto gazetka przedstawia także atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie lokalnych gmin zlokalizowanych wzdłuż Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Toruń. Gazetka skierowana jest przede wszystkim do kierowców korzystających z autostrady, a jej dystrybucja ma miejsce na Miejscach Obsługi Podróżnych zlokalizowanych na autostradzie, część egzemplarzy jest rozsyłana także do okolicznych urzędów oraz informacji turystycznych.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn