Więcej

Cykl zajęć dydaktycznych “Jak zwierzaki przez drogę przejść chciały”

Gdańsk Transport Company wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, przeprowadziła cykl zajęć dydaktycznych skierowanych do uczniów klas I-III szkół podstawowych z woj. pomorskiego. Tematyką poruszaną podczas zajęć były przejścia dla zwierząt zlokalizowane w pobliżu dróg ekspresowych i autostrad. Zajęcia składały się z lekcji dydaktycznej pt. „Jak zwierzaki przez drogę przejść chciały”, podczas której uczniowie mieli szansę samodzielnie zaprojektować przejścia dla zwierząt oraz z wizyty w wybranych przejściach dla zwierząt. Celem zajęć była edukacja najmłodszych w tematyce przejść dla zwierząt oraz zasad, jakie w tych miejscach obowiązują. W ramach zajęć przygotowano książeczkę „Ambroży śladami zwierząt” skierowaną do najmłodszych i poruszającą tematykę przejść dla zwierząt istniejących na AmberOne Autostradzie A1. Dodatkowo dla uczniów biorących udział w zajęciach przygotowany został konkurs plastyczny, w którym nagrodą główną była tablica multimedialna dla placówki, z której pochodziła zwycięska praca. Zajęcia zostały przeprowadzone w 8 placówkach. Zajęcia spotkały się z olbrzymim zaangażowaniem ze strony uczniów, owocem czego były liczne prace nadesłane do konkursu plastycznego. Otrzymane prace posłużą do stworzenia kalendarza przedstawiającego przejścia dla zwierząt oczami dzieci. Same zajęcia spotkały się z uznaniem kadry nauczycielskiej, która doceniła jakość zajęć, zaangażowanie oraz merytoryczne przygotowanie prowadzących. Zajęcia będą kontynuowane w kolejnych latach.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej