Więcej

Przedłużenie zwolnienia z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1 dla pojazdów niosących pomoc humanitarną w związku z wojną w Ukrainie.

Zgodnie z otrzymanym poleceniem Ministra Infrastruktury, z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1 (Rusocin-Toruń) z opłat będą zwolnione pojazdy (kategorii 1-4) niosące pomoc humanitarną w związku z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainie, niezależnie od kraju rejestracji pojazdu.

Równocześnie od 1 czerwca 2022 r. na AmberOne Autostradzie A1 wznowiony zostanie pobór opłat za przejazd pojazdów z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi, o ile nie będą one uprzednio zgłoszone jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy.

Zasady bezpłatnego przejazdu pojazdów niosących pomoc humanitarną dla Ukrainy: Prosimy o zgłoszenie przejazdu z wyprzedzeniem 24-godzinnym na adres [email protected], z którego zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Zgłoszenie musi zawierać numery rejestracyjne pojazdów oraz być potwierdzone przez organizatora pomocy tj. instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) etc. Zwolnienie z opłat dla przejazdów z pomocą humanitarną może odbywać się wyłącznie w systemie opłat tradycyjnych co oznacza, że należy korzystać z bramek z obsługą inkasencką, gdzie kierowca jest zobowiązany do poinformowania inkasenta o otrzymanej zgodzie na przejazd.

Zwolnienie z opłat dla wyżej wymienionych pojazdów będzie obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku.

 

 

Km 17+24: Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej