Więcej

Publikacja w Pulsie Biznesu z dnia 30 czerwca 2014 roku

W nawiązaniu do artykułu jaki, opublikował Puls Biznesu w dniu 30 czerwca 2014 roku dotyczącego publikacji listy największych polskich płatników CIT, Zarząd Gdańsk Transport Company S.A. oświadcza, że informacja dotycząca wysokości wpłaconego podatku CIT podana w zestawieniu nie dotyczy Gdańsk Transport Company S.A.

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.