Rozbudowa Placu Poboru Opłat na AmberOne Autostradzie A1

W wyniku rosnącego natężenia ruchu oraz mając na uwadze komfort podróży AmberOne Autostradą A1, rozpoczęto prace związane z rozbudową Placu Poboru Opłat w Rusocinie zmierzające do zwiększenia jego przepustowości poprzez budowę dodatkowych 2 bramek zjazdowych.

Poza wprowadzonymi w 2019 r. automatycznymi płatnościami na Placach Poboru Opłat, jest to podstawowa forma usprawnienia przejazdu przez bramki.  Prace budowlane już trwają, a GTC wraz z Operatorem – firmą Intertoll dokładają starań, aby nowe bramki wybudowane na  placu poboru opłat działały z końcem 2022 roku.

Prace będą prowadzone w taki sposób, aby nie były uciążliwe dla kierowców, nie można jednak wykluczyć konieczności czasowego zamykania pojedynczych bramek.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn