Więcej

SREBRNY LISTEK CSR POLITYKI dla GTC S.A., koncesjonariusza AmberOne Autostrady A1

Już po raz 12. tygodnik „Polityka” wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznały „Listki CSR Polityki” – wyróżnienia dla liderów ESG w Polsce. Wśród wyróżnionych nie zabrakło Gdańsk Transport Company S.A., która w tym roku otrzymała Srebrny Listek CSR.

GTC S.A., jako odpowiedzialna społecznie firma, od lat prowadzi kampanie społeczne i realizuje realne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, zarówno proekologiczne, jak i informacyjno-edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podróżnych i rozwoju społeczności lokalnych.

Nasza Strategia ESG opiera się na trzech filarach: Zielona autostrada, Bezpieczna autostrada i  Wiarygodny partner i pracodawca. Każdy z filarów koncentruje się na ważnych z punktu widzenia naszej działalności aspektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem wszystkich osób znajdujących się na autostradzie oraz kwestiami związanymi z ładem korporacyjnym i przyjaznym miejscem pracy.

„Dbałość o rozwój zagadnień związanych z ESG towarzyszy nam do samego początku projektu, dlatego niezmiernie cieszy nas tegoroczny awans w zestawieniu i przyznanie nam Srebrnego Listka. To dowód, że podejmowane przez nas długoletnie działania związane z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju są jedynym właściwym kierunkiem.” – mówi Torbjörn Nohrstedt, Prezes Zarządu GTC.

Zestawienie „Listki CSR POLITYKI” powstaje na bazie analizy przeprowadzonej wspólnie z firmą doradczą Deloitte, w której przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw prezentują swoje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Srebrne listki przyznano przedsiębiorstwom, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Te firmy wdrażają już wysokiej jakości rozwiązania i ujawniają informacje związane z ich działalnością w obszarze ESG. W tegorocznym badaniu wzięło udział 127 podmiotów.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej