Więcej

Stowarzyszenie Samorządowe Autostrady A1 popiera ideę wprowadzenia interoperacyjności oraz elektronicznego poboru opłat na AmberOne Autostradzie A1.

22 października 2013 roku podczas Walnego Zgromadzenia, Stowarzyszenie Samorządowe Autostrady A1, podpisało uchwałę dot. interoperacyjności oraz elektronicznego poboru opłat.

 „Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządowego Autostrady A1 uznało za zasadne poparcie pomysłu wprowadzenia interoperacyjności oraz ogólnokrajowego elektronicznego systemu poboru opłat umożliwiające usprawnienie ruchu na autostradzie A1, poprzez skrócenie czasu obsługi kierowców oraz zminimalizowanie liczby punktów poboru opłat” – czytamy w uzasadnieniu do podjętej uchwały przesłanym do Ministra Transportu oraz GDDKiA.

 

W skład Stowarzyszenia wchodzą gminy zlokalizowane wzdłuż całej Autostrady A1 od Bałtyku po granicę kraju. Interesem gmin jest wydajny korytarz transportowy przechodzący przez ich regiony, oraz cały kraj, umożliwiający bezpieczny, wydajny i wygodny transport ludzi i towarów, który otwiera perspektywy rozwoju ich regionów oraz całego kraju.

 

Podjęcie takiej uchwały doskonale wpisuje się w działania, prowadzone przez Gdańsk Transport Company S.A., mające na celu wprowadzenie Elektronicznego Poboru Opłat oraz interoperacyjności manualnego poboru opłat polegającej na połączeniu z krajowym systemem autostrad płatnych.

 

Aby zmniejszyć korki w przyszłości, kiedy to do ruchu oddane zostaną kolejne odcinki autostrady, Gdańsk Transport Company S.A. skierowało do Ministra Transportu propozycję dotyczącą wprowadzenia interoperacyjności systemu poboru opłat na AmberOne oraz na południowych odcinkach autostrady A1 zarządzanych przez GDDKiA. Przyjecie takiego rozwiązania będzie polegać na usunięciu placu poboru opłat w Nowej Wsi, co umożliwi nieprzerwaną podróż z Rusocina na południe kraju oraz w przeciwnym kierunku. Interoperacyjność polega na połączeniu różnych manualnych systemów poboru opłat i nie  pociąga za sobą zmian w wysokości stawek na poszczególnych autostradach, a jedynie na zmniejszeniu ilości niezbędnych przystanków koniecznych do pobrania biletu bądź uiszczenia opłaty za przejazd. Idealnym rozwiązaniem byłoby zatrzymywanie się tylko raz dla każdej rozpoczętej podróży.

 

Wprowadzenie interoperacyjności na Autostradzie A1 to nie tylko korzyści ekonomiczne dla Skarbu Państwa polegające na zmniejszeniu niezbędnych inwestycji i minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Nieocenione będą korzyści społeczne, a wdrożenie interoperacyjności usprawni podróżowanie po autostradach zwłaszcza w godzinach szczytu. Jeśli natomiast interoperacyjność nie zostanie wprowadzona, wówczas kierowcy będą musieli zatrzymywać się i uiszczać opłaty przy każdej zmianie operatora/zarządcy autostrady.

Brak interoperacyjności po otwarciu brakujących części Autostrady A1 narazi kierowców na jeszcze dłuższe i częstsze korki.

 

W przypadku  wprowadzenia ogólnokrajowego elektronicznego poboru opłat – viaToll za przejazd Autostradą, moglibyśmy znacząco skrócić czas obsługi na bramkach, podłączonych do niego kierowców. Elektroniczny pobór opłat będzie mógł zostać wprowadzony po uzyskaniu aprobaty ze strony Ministra oraz pod warunkiem zawarcia wszystkich umów z dostawcami usług. Wówczas system będzie mógł zacząć działać w przeciągu 18 miesięcy. W jaki sposób będzie działał elektroniczny system poboru opłat? Pojazdy wyposażone w urządzenie do elektronicznego poboru opłat nie będą musiały zatrzymywać się na bramkach wjazdowych i wyjazdowych – wystarczy, że jedynie zwolnią dojeżdżając do PPO – system zidentyfikuje i zaakceptuje urządzenie zmieni światło na zielone i otworzy szlaban zezwalając na wjazd bądź wyjazd z autostrady.

 

Gdańsk Transport Company S.A. oraz Stowarzyszenie Samorządowe Autostrady A1 czekają na zaproszenie ze strony Ministra, które umożliwi rozpoczęcie konstruktywnych rozmów, w efekcie których możliwe będzie osiągnięcie wspomnianego celu oraz poprawa jakości usług zarówno dla użytkowników AmberOne jak i dalszych południowych odcinków Autostrady A1.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej