Więcej

Trwa kolejna edycja konkursu AmberOne Blisko Nas!

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w konkursie dla gmin sąsiadujących z naszą autostradą. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zaangażowaniem lokalnych społeczności. Dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu powstały wiaty rowerowe i zieleńce, nowe miejsca spotkań, które zastąpiły zaniedbane skwery czy stawy, a mieszkańcy duzi i mali poszerzali swoją wiedzę o ekologii i bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Co należy zrobić, aby przyłączyć się do konkursu? Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i działania proekologiczne! Stwórzcie projekt, który poprawia bezpieczeństwo i dba o środowisko – i ślijcie go do nas do 30 kwietnia 2020 roku! Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty związane z konkursem znajdziecie w zakładce konkurs.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn