Więcej

Trwa kolejna edycja konkursu AmberOne Blisko Nas!

Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w konkursie dla gmin sąsiadujących z naszą autostradą. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zaangażowaniem lokalnych społeczności. Dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu powstały wiaty rowerowe i zieleńce, nowe miejsca spotkań, które zastąpiły zaniedbane skwery czy stawy, a mieszkańcy duzi i mali poszerzali swoją wiedzę o ekologii i bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Co należy zrobić, aby przyłączyć się do konkursu? Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i działania proekologiczne! Stwórzcie projekt, który poprawia bezpieczeństwo i dba o środowisko – i ślijcie go do nas do 30 kwietnia 2020 roku! Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty związane z konkursem znajdziecie w zakładce konkurs.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej