Więcej

Prace drogowe na AmberOne

Prace przy wymianie nawierzchni Autostrady potrwają od 24 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. z wyłączeniem długiego weekendu majowego (29 kwietnia – 4 maja). Obejmują kilka etapów podzielonych na kilkukilometrowe odcinki.

Etap przygotowawczy trwa 24-29 kwietnia i obejmuje dwukilometrowy odcinek (od 7 km do 5 km) w kierunku Gdańska. MOP Kleszczewko kier. Gdańsk będzie zamknięty, a kierowcy jadący na północ będą poruszać się jednym pasem.

W pierwszym etapie prac od 7 maja nastąpi zamknięcie na węźle  Stanisławie (Tczew) wjazdu w kierunku Gdańska, a na ośmiokilometrowym odcinku (km 17+300 do km 9+400) ruch będzie odbywał się jedną jezdnią  Autostrady: dwa pasy w kierunku Łodzi i jeden pas w kierunku Gdańska przy jednoczesnym  ograniczeniu prędkości do 80 km/h.

O terminach i przebiegu kolejnych etapów prac poinformujemy wkrótce.

 

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.