Więcej

Zwolnienie z opłat 13 – 16 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami z Ministerstwa Infrastruktury zwolnienie z opłat będzie obowiązywało w czwartek 13 sierpnia od godziny 16.00 do 23.59, w piątek 14 sierpnia od godziny 7.00 do 23.59, w sobotę 15 sierpnia od godziny 7.00 do 23.59 i niedzielę 16 sierpnia od godziny 7.00 do 23.59.

W czwartek szlabany na bramkach wjazdowych i zjazdowych zostaną otwarte od godziny 16.00 natomiast o godzinie 22.30 zostaną zamknięte szlabany na bramkach wjazdowych. Osoby wjeżdżające na autostradę po godzinie 22.30 będą pobierały bilety wjazdowe i jeśli dojadą do wybranych bramek zjazdowych przed ich zamknięciem do godziny 23.59 opuszczą autostradę bez uiszczania opłaty. Uwaga!!! Kierowca, który pojawi się na zjeździe po godzinie 00.00 będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym regulaminem tj. szczególnie w przypadku braku biletu do zapłaty za najdłuższy odcinek dla danego miejsca zjazdu. W przypadku pojazdów kat. 1 będzie to maksymalnie 29,90 zł kat. 2, 3 i 4 będzie to max 71 zł natomiast dla kategorii 5 stawka wynosi max 298,90 zł. Opis kategorii pojazdów jest dostępny na stronie www.a1.com.pl w zakładce opłaty/klasyfikacja pojazdów. Podobne zasady będą obowiązywały w sobotę i niedzielę, tj. otwarcie bramek nastąpi odpowiednio w piątek, sobotę i niedzielę o godz. 7.00, zamknięcie bramek wjazdowych będzie miało miejsce o 22.30 pobór opłat zostanie rozpoczęty ponownie o godzinie 00.00.

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.