Zwolnienie z opłat w niedzielę 26 lipca 2015 r.

>Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami z Ministerstwa Infrastruktury zwolnienie z opłat będzie obowiązywało w niedzielę 26 lipca od godziny 7.00 do 23.59.

W niedzielę szlabany na bramkach wjazdowych i zjazdowych zostaną otwarte od godziny 7.00 natomiast o godzinie 22.30 zostaną zamknięte szlabany na bramkach wjazdowych. Osoby wjeżdżające na autostradę po godzinie 22.30 będą pobierały bilety wjazdowe i jeśli dojadą do wybranych bramek zjazdowych przed ich zamknięciem do godziny 23.59 opuszczą autostradę bez uiszczania opłaty. Uwaga!!! Kierowca, który pojawi się na zjeździe po godzinie 00.00 będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym regulaminem tj. szczególnie w przypadku braku biletu do zapłaty za najdłuższy odcinek dla danego miejsca zjazdu. W przypadku pojazdów kat. 1 będzie to maksymalnie 29,90 zł kat. 2, 3 i 4 będzie to max 71 zł natomiast dla kategorii 5 stawka wynosi max 298,90 zł. Opis kategorii pojazdów jest dostępny na stronie www.a1.com.pl w zakładce opłaty/klasyfikacja pojazdów.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn