Więcej

Звільнення від плати за проїзд Автомагістраллю A1 AmberOne для транспортних засобів з українськими номерними знаками та які перевозять гуманітарну допомогу у зв’язку з війною в Україні./Zwolnienie z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1 dla pojazdów poruszających się na ukraińskich tablicach rejestracyjnych oraz niosących pomoc humanitarną w związku z wojną na Ukrainie.

W uzgodnieniu z Ministrem Infrastruktury, Gdańsk Transport Company S.A. rozszerza od 3 marca 2022r. zakres pomocy dla osób ewakuujących się z terenów objętych wojną na Ukrainie.
Zgodnie z otrzymanym poleceniem Ministra Infrastruktury, z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1 (Rusocin-Toruń) będą zwolnione zarówno osobowe jak i ciężarowe pojazdy poruszające się na ukraińskich tablicach rejestracyjnych.
Ponadto zwolnione z opłat będą także pojazdy (kategorii 1-4) niosące pomoc humanitarną w związku z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainie, niezależnie od kraju rejestracji pojazdu.
Zasady bezpłatnego przejazdu pojazdów osobowych i ciężarowych z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi: na wjeździe na Autostradę kierowca pobiera bilet, a na zjeździe oddaje bilet inkasentowi i informuje, że jedzie na ukraińskich numerach (inkasent również rozpoznaje ukraińskie tablice rejestracyjne na podglądzie video na monitorze). Inkasent podnosi szlaban i umożliwia kontynuowanie podróży.
Zasady bezpłatnego przejazdu pojazdów niosących pomoc humanitarną dla Ukrainy: Prosimy o zgłoszenie przejazdu z wyprzedzeniem 24-godzinnym na adres [email protected], z którego zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Zgłoszenie musi zawierać numery rejestracyjne pojazdów oraz być potwierdzone przez organizatora pomocy tj. instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje) etc. Zwolnienie z opłat dla przejazdów z pomocą humanitarną może odbywać się wyłącznie w systemie opłat tradycyjnych co oznacza, że należy korzystać z bramek z obsługą inkasencką, gdzie kierowca jest zobowiązany do poinformowania inkasenta o otrzymanej zgodzie na przejazd.
Zwolnienie z opłat dla wyżej wymienionych pojazdów będzie obowiązywać do 31 marca 2022 roku.
Jesteśmy solidarni z Ukrainą!

За погодженням з Міністром інфраструктури, компанія Gdańsk Transport Company S.A. розширює з 3 березня 2022 року обсяг допомоги людям, які евакуюються із зон бойових дій в Україні.
Відповідно до наказу Міністра інфраструктури, як легкові, так і вантажні транспортні засоби на українських номерних знаках будуть звільнені від плати за проїзд Автомагістраллю AmberOne A1 (Русоцин-Торунь).
Крім того, звільняються від плати також вантажні транспортні засоби (категорії 1-4), які перевозять гуманітарну допомогу у зв’язку з російською збройною агресією в Україні, незалежно від країни реєстрації транспортного засобу.
Правила безкоштовного проїзду для легкових та вантажних транспортних засобів з українськими номерними знаками: на в’їзді на Автомагістраль водій отримує квиток, а на виїзді віддає квиток інкасатору та повідомляє, що рухається на українських номерних знаках (інкасатор також розпізнає українські номерні знаки на відео-моніторингу). Інкасатор піднімає шлагбаум і дозволяє продовжити рух.
Правила безкоштовного проїзду для вантажних транспортних засобів, які перевозять гуманітарну допомогу для України: Просимо повідомити про проїзд заздалегідь, за 24 години, за адресою [email protected], з якого буде надіслано підтвердження про отримання заяви. Заява повинна містити номерні знаки вантажних транспортних засобів та підтвердження організатора допомоги, тобто державних та місцевих органів влади, благодійних організацій (об’єднань, фондів) тощо. Звільнення від плати за проїзд з гуманітарною допомогою може відбуватися лише у системі традиційних оплат, тобто потрібно використовувати ворота, які обслуговуються інкасатором, де водій зобов’язаний повідомити інкасатора про отриманий дозвіл на проїзд.
Звільнення від плати за проїзд для вищезазначених транспортних засобів діятиме до 31 березня 2022 року.

Ми солідарні з Україною!

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej