Więcej

AmberGreen – zielona inicjatywa AmberOne Autostrady A1

Rusza kolejna edycja programu AmberGreen, w ramach którego wyłonione zostaną projekty nasadzeń zieleni realizowane na terenie gmin, przez które przebiega AmberOne Autostrada A1.

Celem programu AmberGreen jest inwestowanie w rozwiązania zielone, które przyczynią się do przeciwdziałania zmianom klimatu. Oczekiwanym efektem naszych działań będzie zmniejszenie oddziaływania naszego projektu na środowisko naturalne.

W projektach, które mogą ubiegać się o dofinansowanie preferowane są nasadzenia składające się drzew i krzewów liściastych, ponieważ celem projektu jest kompensacja CO2 emitowanego przez użytkowników autostrady oraz stworzenie miejsc do odpoczynku i relaksu dla mieszkańców. Dodatkowo punktowane będą projekty uwzględniające tworzenie kwietnych łąk oraz miejsc przyjaznym pszczołom i innym owadom zapylającym.

Beneficjentami dofinansowania mogą być jednostki samorządowe oraz urzędy, które mają siedzibę na terenie gminy, na której terenie ma być realizowany projekt, zgłoszony w ramach dofinansowania.

Wnioski należy składać do 10 marca 2023 roku.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu i dofinansowania znajdują się w zakładce CSR/konkursy.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.

 

Km 17+24: Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej