• Gdańsk

  Teraz 22°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1005 hPa

  zachm. całkowite

  Noc 19°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 7 m/s
  cisnienie: 1005 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. 18°C
  deszcz
  wiatr: 5 m/s
  cisnienie: 1008 hPa

  deszcz
 • Rusocin

  Teraz 23°C
  pochmurno
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1004 hPa

  pogoda

  Noc 19°C
  pochmurno
  wiatr: 7 m/s
  cisnienie: 1004 hPa

  pogoda

  Jutro przedpoł. 18°C
  deszcz
  wiatr: 5 m/s
  cisnienie: 1007 hPa

  deszcz
 • Stanisławie

  Teraz 24°C
  pochmurno
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1010 hPa

  pogoda

  Noc 20°C
  pochmurno
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1010 hPa

  pogoda

  Jutro przedpoł. 19°C
  deszcz
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1012 hPa

  deszcz
 • Swarożyn

  Teraz 24°C
  pochmurno
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1010 hPa

  pogoda

  Noc 20°C
  pochmurno
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1010 hPa

  pogoda

  Jutro przedpoł. 19°C
  deszcz
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1012 hPa

  deszcz
 • Pelplin

  Teraz 23°C
  pochmurno
  wiatr: 7 m/s
  cisnienie: 1008 hPa

  pogoda

  Noc 20°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 7 m/s
  cisnienie: 1008 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. 18°C
  deszcz
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1010 hPa

  deszcz
 • Kopytkowo

  Teraz 24°C
  pogodnie
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1005 hPa

  pogoda

  Noc 20°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 7 m/s
  cisnienie: 1005 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. 19°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 7 m/s
  cisnienie: 1007 hPa

  zachm. całkowite
 • Warlubie

  Teraz 25°C
  pogodnie
  wiatr: 5 m/s
  cisnienie: 1008 hPa

  pogoda

  Noc 21°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1008 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. 20°C
  pogodnie
  wiatr: 7 m/s
  cisnienie: 1010 hPa

  pogoda
 • Nowe Marzy

  Teraz 24°C
  pogodnie
  wiatr: 5 m/s
  cisnienie: 1011 hPa

  pogoda

  Noc 21°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1012 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. 20°C
  pogodnie
  wiatr: 7 m/s
  cisnienie: 1013 hPa

  pogoda
 • Lisewo

  Teraz 25°C
  bezchmurnie
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1002 hPa

  pogoda

  Noc 21°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 7 m/s
  cisnienie: 1003 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. 20°C
  pogodnie
  wiatr: 9 m/s
  cisnienie: 1004 hPa

  pogoda
 • Lubicz

  Teraz 23°C
  pogodnie
  wiatr: 5 m/s
  cisnienie: 1009 hPa

  pogoda

  Noc 21°C
  zachm. całkowite
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1010 hPa

  zachm. całkowite

  Jutro przedpoł. 20°C
  bezchmurnie
  wiatr: 6 m/s
  cisnienie: 1011 hPa

  pogoda

Autostrada A1

Finansowanie
autostrady

Inwestycja obejmująca odcinek Autostrady A1 zarządzany przez GTC została sfinansowana przez międzynarodowe instytucje finansowe oraz Akcjonariuszy GTC.

Międzynarodowe instytucje finansowe, tzn. Europejski Bank Inwestycyjny, Nordycki Bank Inwestycyjny oraz Szwedzka Korporacja Kredytów Eksportowych udzieliły GTC kredytów stanowiących łącznie 95% ogólnej kwoty finansowania projektu, natomiast Akcjonariusze GTC pokryli pozostałe 5%.

Łączna kwota kredytów udzielonych GTC w ramach finansowania projektu wynosi około 1,5 miliarda EUR (dla obu Etapów). Powyższa kwota służyła sfinansowaniu takich kosztów jak: bezpośrednie koszty budowy i projektowania, zakup sprzętu autostradowego, koszty odsetek i opłat od udzielonych kredytów, wynagrodzenie Niezależnego Inżyniera, koszty ubezpieczenia, czynszu dzierżawnego.

W okresie eksploatacji GTC otrzymuje z Krajowego Funduszu Drogowego opłaty za dostępność, które służą pokryciu: kosztów obsługi zadłużenia (odsetki od kredytów oraz kwoty na spłatę rat kapitałowych), podatków, kosztów operacyjnych obejmujących m.in. wynagrodzenie operatora Autostrady (za obsługę systemu poboru opłat oraz utrzymanie odpowiedniego standardu drogi), kosztów ubezpieczenia, usług Niezależnego Inżyniera, kosztów rozbudowy punktów poboru opłat oraz kosztów związanych z rehabilitacją Autostrady.

Koszty rehabilitacji Autostrady obejmują koszty wszelkich remontów i napraw nawierzchni oraz struktur budowlanych (np. wiaduktów, mostów, budynków, placów obsługi podróżnych itp.) i elementów składających się na autostradę (np. barier, znaków drogowych, stacji meteo, itp.) oraz koszty wymiany sprzętu do obsługi systemu poboru opłat.

GTC otrzymuje również z Krajowego Funduszu Drogowego opłatę zmienną, mającą pokryć koszty zmienne eksploatacji Autostrady (zależne od natężenia ruchu) oraz zwrot ze środków zainwestowanych w projekt przez Akcjonariuszy GTC.

System rozliczeń przewiduje obniżki wynagrodzenia za utrudnioną dostępność autostrady dla kierowców (np. za zamknięcia pasów ruchu) lub za nieadekwatny standard utrzymania Autostrady.

Opłaty za przejazd Autostradą są w całości przekazywane przez GTC do Krajowego Funduszu Drogowego. Wysokość tych opłat ustala Minister ds. Transportu.

Obwody Utrzymania
Autostrady A1

Na odcinku autostrady Gdańsk – Toruń zlokalizowano trzy obwody utrzymania autostrady (OUA) w Pelplinie, Nowych Marzach i Grabowcu. Obszar OUA przewidziany jest wyłącznie dla służb drogowych, których zadaniem jest: bieżące utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz urządzeń z nią związanych, nadzór techniczny nad remontami, organizacja i sterowanie ruchem, usuwanie skutków wypadków drogowych.

W OUA Pelplin mieści się całodobowe Centrum Kontroli Ruchu i Biuro Obsługi Kierowców. Centrum Kontroli Ruchu (CKR) to „punkt dowodzenia” działaniami na autostradzie, zapewniający bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkownikom. CKR bezpośrednio współpracuje z Patrolem Drogowym, pracownikami utrzymania oraz obsługą miejsc poboru opłat. Tutaj spływają wszelkie informacje z systemów obserwacji i jednostek meldunkowych na autostradzie – stacji meteo, kolumn alarmowych, urządzeń pomiaru prędkości i natężenia ruchu.

Po analizie danych, CKR wydaje dyspozycje adekwatnie do danej sytuacji, m.in. wzywa odpowiednie służby ratunkowe w przypadku zdarzenia drogowego, udziela informacji na temat warunków jazdy, a w razie zablokowania lub zamknięcia pasa ruchu, odpowiada za szybkie przekazanie informacji kierowcom i wysłanie komunikatów o utrudnieniach do mediów.

Miejsce Obsługi
Podróżnych

Na trasie 152-km odcinka autostrady A1 Gdańsk – Toruń zlokalizowano, oddzielnie dla każdego kierunku ruchu, siedem miejsc obsługi podróżnych (MOP). Pełnią funkcję wypoczynkową, a oferowane na nich usługi służą podnoszeniu komfortu przejazdu kierowców i pasażerów.

 

mapa-A1_PL

Trasa
Autostrady A1

Trasa koncesyjnego odcinka A1 zaczyna się w Rusocinie koło Pruszcza Gdańskiego na południe od Gdańska, a kończy w Toruniu. Ten 152-kilometrowy odcinek jest najbardziej na północ wysuniętym fragmentem Autostrady A1, której korytarz z Torunia biegnie dalej przez Łódź i Częstochowę w kierunku południowym, aż do granicy państwa w Gorzyczkach.

Autostrada A1, czyli europejska droga E75, jest częścią Trans-Europejskiego Korytarza Transportowego Północ – Południe łączącego kraje skandynawskie z krajami leżącymi nad Morzem Śródziemnym. Korytarz biegnie od Morza Bałtyckiego przez terytorium Czech i Słowacji, aż do Austrii i stanowi nowoczesne połączenie komunikacyjne pomiędzy Gdańskiem a Wiedniem.

Bezpieczeństwo
na autostradzie

Gdańsk Transport Company S.A. wspólnie z Operatorem firmą Intertoll Polska sp. z o.o. podejmują liczne działania, których celem jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych na Autostradzie A1. W efekcie tych działań, Autostrada A1 zapewnia wszystkim jej użytkownikom komfort i bezpieczeństwo podróży.

W wyniku regularnej oraz wspólnej z Policją analizy zdarzeń drogowych do jakich dochodzi na zarządzanym przez nas odcinku drogi wprowadzane są dodatkowe rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo podróży:

 • zostały ustawione dodatkowe bariery bezpieczeństwa przy wiaduktach drogowych
 • zostały wydłużone odcinki istniejących barier
 • podniesiono ogrodzenie w miejscach, w których monitoring wykazał możliwość pojawienia się dużej zwierzyny

Dodatkowo koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1:

 • stworzył Plan Ratowniczy, który określa zasady współpracy wszystkich służb ratowniczych zaangażowanych w działania na autostradzie
 • umożliwia ćwiczenia służb ratowniczych poprzez cykliczne symulacje wypadków na autostradzie
 • organizuje cykliczne spotkania ze służbami ratowniczymi, podczas których omawiane są propozycje dotyczące usprawnień związanych z działaniami ratowniczymi
 • z myślą o służbach ratowniczych obsługujących AmberOne Autostradę A1 przygotowano prezentację, która obrazuje jak pojazdy uprzywilejowane mogą sprawnie i bezpiecznie korzystać z autostrady.

Ekologia
Autostrady A1

Korytarz autostrady przebiega przez tereny unikatowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Pomimo, że autostrady są jednym z bardziej przyjaznych środowisku systemów komunikacji, realizacja projektu drogowego na taką skalę nie pozostaje bez wpływu na otoczenie. Z tego powodu zwracanie bacznej uwagi na sprawy poszanowania i utrwalenia cennych elementów środowiska ochrony kulturowych, historycznych i środowiskowych walorów obszarów, przez które biegnie korytarz autostrady jest sprawą niezwykle ważną.

Na etapie utrzymania inwestycji poświęcamy wiele uwagi monitorowaniu wpływu autostrady A1 na środowisko naturalne. Na bieżąco oceniamy stan wprowadzonych rozwiązań minimalizujących lub kompensujących. Na bieżąco dbamy o stan zieleni, która podlega co sezonowej pielęgnacji oraz wymianie. Mając na uwadze bezpieczeństwo podróżnych monitorujemy szczelność ogrodzenia autostradowego, a wszelkie jego nieszczelności usuwamy bez zbędnej zwłoki. Kontrolujemy prawidłowość działania urządzeń ochrony środowiska, takich jak piaskowniki, separatory czy zbiorniki retencyjne. Badamy również skład odprowadzanych do środowiska wód, upewniając się, że nie wprowadzamy do gruntu substancji szkodliwych. Z wielką uwagą przyglądamy się wykorzystaniu przez zwierzynę zbudowanych przez nas przejść dla ssaków oraz płazów próbując ocenić w jakim stopniu są one funkcjonalne oraz jakie kroki możemy podjąć, aby taką funkcjonalność poprawić. Informacje o pojawianiu się zwierzyny w pasie drogowym Autostrady traktujemy bardzo poważnie, upewniając się, że zwierzę takie nie będzie stanowić zagrożenia dla podróżujących Autostradą A1.

Co więcej, monitorujemy również wpływ autostrady na zbiorowiska roślinne oraz strefy ekotonowe graniczące z pasem drogowym A1. Na dzień dzisiejszy możemy pochwalić się brakiem negatywnego efektu autostrady na rośliny, co uważamy za nasz wielki sukces.

Koncentrujemy swoją uwagę również na działaniach służących skutecznej ochronie przeciwhałasowej. Prowadzimy regularne pomiary hałasu, upewniając się że zastosowane ekrany akustyczne spełniają swoją funkcję, a informacje o odnotowanych przekroczeniach traktujemy priorytetowo, podejmując wszelkie możliwe działania, aby poprawić klimat akustyczny w miejscach przekroczeń.
Koncentrujemy swoją uwagę również na działaniach służących monitorowaniu skuteczności ochrony przeciwhałasowej. Prowadzimy regularne i zgodne z przepisami pomiary hałasu, upewniając się że zastosowane ekrany akustyczne spełniają swoją funkcję, a informacje z przeprowadzonych pomiarów są przekazywane w raportach dla organów i wykorzystywane jako dane wejściowe do kalibracji Mapy Akustycznej, tworzonej zgodnie z prawem polskim i regulacjami unijnymi, która będzie stanowić podstawę monitorowania lub podejmowania działań w przyszłości, określonych przez właściwe organy we współpracy z GTC.

Aby zapoznać się z aktualna mapą akustyczną wykonaną na potrzeby Autostrady A1 w roku 2017 kliknij na poniższy link.

 

 

Dodatkowo, w okresie eksploatacji nasze działania skoncentrowane będą na redukcji zużycia energii, zarządzaniu terenami zielonymi wokół autostrady oraz wypracowywaniu sposobów recyklingu materiałów w celu redukcji ilości odpadów. Ważną kwestią jest monitorowanie i działania służące obniżeniu poziomu emisji hałasu i spalin generowanych przez użytkowników drogi. Środki zaradcze zaproponowane w zakresie ochrony środowiska, zarówno w fazie budowy, jak i na etapie eksploatacji autostrady A1, zapewniają maksymalną skuteczność. Prezentują one nowoczesne podejście do spraw środowiskowych oraz obecnie obowiązujących i dostępnych metod przeciwdziałania negatywnym wpływom oddziaływań drogowych na poszczególne elementy środowiska naturalnego.

Jeżeli nie widzą Państwo obrazu z kamery proszę spróbować w innnej przeglądarce internetowej.