Więcej

Miejsce obsługi podróżnych

Na trasie 152-km odcinka autostrady A1 Gdańsk – Toruń zlokalizowano, oddzielnie dla każdego kierunku ruchu, siedem miejsc obsługi podróżnych (MOP). Pełnią funkcję wypoczynkową, a oferowane na nich usługi służą podnoszeniu komfortu przejazdu kierowców i pasażerów.


Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn