Więcej

Obwody utrzymania

Na odcinku autostrady Rusocin – Toruń zlokalizowano trzy obwody utrzymania autostrady (OUA) w Pelplinie, Nowych Marzach i Grabowcu. Obszar OUA przewidziany jest wyłącznie dla służb drogowych, których zadaniem jest: bieżące utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz urządzeń z nią związanych, nadzór techniczny nad remontami, organizacja i sterowanie ruchem, usuwanie skutków wypadków drogowych.

W OUA Pelplin mieści się całodobowe Centrum Kontroli Ruchu i Biuro Obsługi Kierowców. Centrum Kontroli Ruchu (CKR) to „punkt dowodzenia” działaniami na autostradzie, zapewniający bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkownikom. CKR bezpośrednio współpracuje z Patrolem Drogowym, pracownikami utrzymania oraz obsługą miejsc poboru opłat. Tutaj spływają wszelkie informacje z systemów obserwacji i jednostek meldunkowych na autostradzie – stacji meteo, kolumn alarmowych, urządzeń pomiaru prędkości, wagi i natężenia ruchu.

Po analizie danych, CKR wydaje dyspozycje adekwatnie do danej sytuacji, m.in. wzywa odpowiednie służby ratunkowe w przypadku zdarzenia drogowego, udziela informacji na temat warunków jazdy, a w razie zablokowania lub zamknięcia pasa ruchu, odpowiada za szybkie przekazanie informacji kierowcom i wysłanie komunikatów o utrudnieniach do mediów.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej