Więcej

Finał konkursu na kartki świąteczne 2018!

Tradycją stało się organizowanie przez Gdańsk Transport Company S.A. konkursu na projekt kartki świątecznej. Spośród nadesłanych prac jury wybrało rysunek, który stanie się naszą tegoroczną kartką świąteczną, którą roześlemy do współpracujących z nami podmiotów. Otrzymane rysunki zostały wykonane różnymi technikami: malowane pastelami, kredkami świecowymi, wyklejane, kolorowane szkicowane a nawet szyte. W tym roku w konkursie wzięło udział, aż 69 prac a otrzymane kartki okazały się być na tyle różnorodne, kolorowe i oryginalne w ujęciu tematu, że wybór zwycięskiej trójki wcale nie był taki prosty.
Dlatego oprócz trzech nagród głównych przyznaliśmy aż pięć wyróżnień.
Laureatami konkursu zostali:
Miejsce 1 Wychowanka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie.

Miejsce 2 Wychowanka Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu

Miejsce 3 Wychowanka Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu

Wyróżnienie
Wychowanek Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu

Wychowanka Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu

Wychowanka Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu
>

Wychowanka Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu

Wychowanka Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Inowrocław
[:en]It has grown to become traditional for Gdańsk Transport Company S.A. to organise the Christmas card competition. Recently, from among the entries received the jury has selected the drawing which will become the face of this year’s Christmas card the company will send to its cooperating entities. The drawings were made in an array of techniques: painted with pastels, wax oil crayons, collage-glued, coloured, sketched and sewed. There were as many as 69 entries received in the competition, the works so varied, colourful, and original in their concept that the selection of the winning three was far from easy.
That is why, alongside the three main prizes and five distinctions.
Here are the winners of the competition:
Place 1 Wychowanka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie.

Place 2 Wychowanka Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu

Place 3 Wychowanka Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu

Distinctions:
Wychowanek Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu

Wychowanka Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu

Wychowanka Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu
>

Wychowanka Centrum Pomocy Dziecku i Poradnia Rodzinnej w Grudziądzu

Wychowanka Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Inowrocław

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej