Więcej

Gdańsk Transport Company podpisało porozumienie o współpracy z WITD w Bydgoszczy.

Gdańsk Transport Company S.A. kierując się troską o stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego podpisało porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem  Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Głównym celem umowy jest eliminowanie z ruchu drogowego  pojazdów przeciążonych oraz pojazdów w nienależytym stanie technicznym, jak również ujawnianie kierowców dokonujących nieuprawnionych manipulacji i ingerencji w pracę tachografów. Wszystkie te aspekty mają istotny wpływ  na bezpieczeństwo podróży Autostradą A1.

Porozumienie  jest formalnym potwierdzeniem współpracy z ITD, w ramach której na autostradzie od lat prowadzone są cykliczne działania kontrolne pojazdów ciężarowych oraz  wydarzenia edukacyjno-prewencyjne, jak wakacyjna akcja „Bezpieczny autokar”.

Podpisane porozumienie wpisuje się w prowadzone przez AmberOne Autostradę A1 działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na Autostradzie.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej