Więcej

Kodeks kulturalnego kierowcy

Przepisy ruchu drogowego regulują zasady zachowania na drodze, ale życzliwość i chęć współpracy każdego z nas, kierowców samochodów i motocykli, pieszych i rowerzystów, są w dużej mierze gwarancją naszego bezpieczeństwa.

Wspólnie z grupą użytkowników naszej autostrady stworzyliśmy Kodeks Kulturalnego Kierowcy. Zachęcamy do oglądania i wpisywania tych zasad do swojego codziennego kodeksu zachowań!

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej