Więcej

Kodeks kulturalnego kierowcy

Przepisy ruchu drogowego regulują zasady zachowania na drodze, ale życzliwość i chęć współpracy każdego z nas, kierowców samochodów i motocykli, pieszych i rowerzystów, są w dużej mierze gwarancją naszego bezpieczeństwa.

Wspólnie z grupą użytkowników naszej autostrady stworzyliśmy Kodeks Kulturalnego Kierowcy. Zachęcamy do oglądania i wpisywania tych zasad do swojego codziennego kodeksu zachowań!

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn