Więcej

Kolejna karta flotowa na AmberOne Autostradzie A1!

Z dniem 7 stycznia 2016 roku na AmberOne Autostradzie A1 można płacić kartą flotową E100.
Na AmberOne Autostradzie A1 istnieje kilka sposobów płatności za przejazd (gotówka w tym waluta EUR i USD, karty płatnicze w tym karty zbliżeniowe). Z dniem 7 stycznia 2016 r. wachlarz płatności kart flotowych został poszerzony o karty E100.
Kartami flotowymi, którymi kierowcy mogą płacić za przejazd AmberOne Autostradą A1 są karty Shell, Routex, UTA, DKV, FLOTA oraz E100. Kolejne karty flotowe dostępne na rynku będą wprowadzane sukcesywnie w miarę uzyskiwania akceptacji Ministra dla zawieranych umów.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej