Więcej

Praktyki AmberOne Autostrada A1 ponownie docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 21. edycji zaprezentowano 1705 działań podjętych przez 272 firmy.

Aż siedem dobrych praktyk realizowanych przez koncesjonariusza AmberOne Autostrady A1, spółkę GTC S.A. znalazło się w najnowszym raporcie.

Wśród wyróżnionych praktyk znalazły się dwie nowe praktyki, związane z ochroną klimatu: EKOkalulator i Lekcje o przejściach dla zwierząt. Po raz kolejny doceniono pięć realizowanych przez nas praktyk, wśród których znalazły się nasze programy i akcje: „AmberOne Blisko Nas”, „Licz do zera – czyli zero wypadków śmiertelnych na autostradzie”  „Szanujmy się”, „Fit i eko” oraz „AmberGO”.

Pobierz #Raport2022: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2022

Wyróżnienie aż siedmiu praktyk to dowód na to, że nasza misja edukowania w temacie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podejmowanie inicjatyw związanych z ochroną klimatu jest bardzo potrzebna, a praca, jaką w nią wkładamy, doceniana.

 

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.