Więcej

Z dniem 1 czerwca 2017 roku na AmberOne Autostradzie A1 można płacić kartą flotową LOTOS Biznes.

Na AmberOne Autostradzie A1 istnieje kilka sposobów płatności za przejazd (gotówka w tym waluta EUR i USD, karty płatnicze w tym karty zbliżeniowe). Z dniem 1 czerwca 2017 r. wachlarz płatności kart flotowych został poszerzony o karty LOTOS Biznes.

Kartami flotowymi, którymi kierowcy mogą płacić za przejazd AmberOne Autostradą A1 są karty Shell, Routex, UTA, DKV, FLOTA, E100 i LOTOS Biznes. Kolejne karty flotowe dostępne na rynku będą wprowadzane sukcesywnie w miarę uzyskiwania akceptacji Ministra dla zawieranych  umów.

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.