Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu AmberOne Blisko Nas!

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w konkursie, który jest naszym sposobem na wspieranie inicjatyw w gminach położonych wzdłuż AmberOne Autostrady A1.

Rokrocznie nasz konkurs cieszy się dużym zaangażowaniem lokalnych społeczności. Dzięki pozyskanym grantom zrealizowano już sporo zmian: powstają zieleńce i miejsca spotkań mieszkańców, wiaty rowerowe, odbywają się spotkania dotyczące różnych aspektów proekologicznych zachowań i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Co należy zrobić, aby przyłączyć się do konkursu? Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i działania proekologiczne! Stwórzcie projekt, który poprawia bezpieczeństwo i dba o środowisko – i wyślijcie go do nas do 30 kwietnia 2021 roku. Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty związane z konkursem znajdziecie tutaj.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn