Więcej

AmberPodcast Odcinek #4 Bezpiecznie w podróży: prace na Autostradzie

Zastanawiałeś się, w jaki sposób dokonuje się oceny stanu technicznego nawierzchni? Chcesz wiedzieć, czy istnieją szczególne wyzwania związane z remontami na autostradzie w porównaniu do innych dróg? W czwartym odcinku, podczas rozmowy z udziałem Grzegorza Kulety, dyrektora ds. technicznych i członka zarządu Gdańsk Transport Company poruszliśmy kwestie prac na autostradzie. Jest to szczególnie ważny temat z uwagi na rozpoczęcie prac związanych z wymianą nawierzchni AmberOne Autostrady A1. Włącz kolejny odcinek AmberPodcast, aby poznać tajniki prac drogowych oraz dowiedzieć co możesz zrobić, by zminimalizować ich wpływ na komfort własnej podróży! 

Anna Kordecka: Witajcie w kolejnym, już czwartym odcinku AmberPodcast. W związku z zaplanowanym na najbliższe lata remontem nawierzchni autostrady A1, w tym odcinku skupimy się nad tym, co jako kierowcy możemy zrobić, aby prowadzone prace znacząco nie wpłynęły na komfort i bezpieczeństwo naszej podróży. Gościem tego odcinka AmberPodcast będzie Grzegorz Kuleta, dyrektor ds. technicznych i członek zarządu Gdańsk Transport Company. Witam serdecznie. 

Grzegorz Kuleta: Dzień dobry. 

AK: W tym roku wkraczamy w pełną fazę prac remontowych, które będą trwać przez najbliższe pięć lat. Jakiego rodzaju prace remontowe przewidziane są w najbliższym czasie na autostradzie i na jakich odcinkach autostrady kierowcy mogą spodziewać się utrudnień?

GK: Pierwsze odcinki autostrady zostały oddane do użytku w roku 2007-2008. Stąd też zachodzi konieczność wykonania prac remontowych. Głównie prace te będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej, górnej warstwy nawierzchni. Jednakże podczas tych prac wykonamy wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, aby mogła ona bezpiecznie przenieść ruch pojazdów. Warto przy tym zauważyć, że ruch pojazdów ciężarowych na naszej autostradzie wzrósł z około 5%, aż do ponad 20%. 

AK: O, to rzeczywiście znaczący skok, a jak wiadomo, pojazdy ciężarowe dużo mocniej zużywają nawierzchni niż osobówki.  

GK: Dokładnie. 

AK: Rozumiem, że remonty będą prowadzone w różnych lokalizacjach i niekoniecznie będą to odcinki jeden za drugim. Z czego wynika taki wybór lokalizacji? 

GK: Zakładamy, że remonty będą prowadzone równolegle na około 8-kilometrowych odcinkach. Nie zawsze jednak będziemy mogli je prowadzić jeden za drugim. Wynika to głównie ze względu wprowadzenia odpowiedniej organizacji ruchu. Zakładamy, że jeden remont będzie prowadzony na jezdni w kierunku Torunia, a drugi na jezdni w kierunku Gdańska. Stąd też będą takie odcinki, które będą na przykład położone vis-a-vis siebie. W związku z tym nie możemy prowadzić prac w sekwencji kolejnych 8-kilometrowych odcinków. Zatem należy uwzględnić kwestie organizacji ruchu, logistyki, a także stanu obecnego nawierzchni, gdyż niektóre odcinki wymagają według oceny wcześniej wykonanej, wcześniejszego remontu, a inne mogą jeszcze poczekać.

AK: Wiemy już, że odcinki będą zlokalizowane w różnych miejscach, a jaki będzie układ prac remontowych? Ile pasów będzie dostępnych do dyspozycji kierowców i dlaczego wybrano taką organizację ruchu? 

GK: Zakładamy, że prace remontowe co do zasady będą prowadzone na jezdni wyłączonej z ruchu. Dlatego też cały ruch będzie się odbywał jedną jezdnią autostrady. Ze względu na szerokość tej jezdni możliwy jest układ pasów 2 plus 1. To znaczy, że dwa pasy mamy dostępne w jednym kierunku, jeden pas w kierunku przeciwnym. Taki układ według naszej oceny jest układem, który jest najbardziej bezpieczny, dlatego że kierunki ruchu są rozgraniczone tymczasową barierą, a także jeżeli chodzi o natężenie ruchu, jest to układ optymalny. Niestety nie możemy zapewnić przy takiej szerokości jezdni układu dwóch pasów w każdym z kierunków. 

AK: A ile czasu będą trwały prace remontowe na wybranych odcinkach? 

GK: Średnio możemy przyjąć, że prace na odcinku 8-kilometrowym trwają od 30 kilku do 50 dni. W zależności od lokalizacji odcinka, a także z zakresu prac, które są konieczne do wykonania na danym odcinku. Dlatego, że musimy wykonać wszystkie niezbędne naprawy, wykonać wzmocnienie warstwy wiążącej przez dodatkowe ułożenie warstwy 4 cm, a także prace związane z warstwą ścieralną i pracami wykończeniowymi jak oznakowanie drogowe. 

AK: A w jaki sposób kierowcy mogły dowiedzieć się o aktualnych utrudnieniach na trasie spowodowanych pracami remontowymi?

GK: Informacji o bieżących remontach można szukać na naszej stronie internetowej, w naszych mediach społecznościowych, takich jak autostradowy Facebook czy Platforma X oraz w naszej darmowej aplikacji AmberOne. 

AK: Remonty drogowe muszą być prowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. O jakie warunki chodzi?

GK: Prace bitumiczne są specyficzne, jeżeli chodzi o reżim technologiczny podczas ich wykonywania. Najwłaściwszym okresem jest okres od kwietnia do końca października. Prace te nie mogą być co do zasady prowadzone w niskich temperaturach poniżej 5 stopni, a także przy dużych opadach deszczu i w warunkach dużej wilgotności. Potrzebujemy suchego podłoża i dobrej temperatury, aby te prace mogły być wykonane we właściwej jakości. 

AK: Dziękuję. Wiemy już w jakich lokalizacjach będą odbywały się remonty i jakich warunków pogodowych potrzebujemy, aby je jakościowo przeprowadzić. A co jaki czas wymagana jest wymiana nawierzchni na autostradzie i czy zależy ona od kategorii i przeznaczenia drogi?

GK: Na to pytanie nie można tak jednoznacznie odpowiedzieć, co jaki czas należy wykonywać wymianę nawierzchni. To zależy od drogi, lokalizacji, jakości, w jakiej została wybudowana, a także rzeczywiście od obciążenia ruchem. Ten ruch pojazdów ciężarowych, który determinuje konieczność wykonania remontu jest różny dla różnych dróg. Niektóre drogi mogłyby wymagać remontu po okresie 8-10 lat, inne może po 15. My jesteśmy bliżej tego drugiego terminu i w takim czasie zaplanowaliśmy remont naszej autostrady. 

AK: Niektórzy kierowcy dziwią się z konieczności prowadzenia remontów, na ich oko nawierzchnia autostrady jest w bardzo dobrym stanie. Zdaje się jednak, że wizualna ocena to nie wszystko. W jaki sposób dokonuje się oceny stanu technicznego nawierzchni? 

GK: Bardzo cieszy nas taka opinia, że autostrada jest w dobrym stanie, bo przez cały czas staramy się, aby kierowcy mogli korzystać z drogi o najwyższym standardzie. Niestety czas upływa i mijają kolejne lata od oddania autostrady do ruchu. Wizualna ocena to nie wszystko. Stan nawierzchni autostrady ocenia się na podstawie przeprowadzanych badań, takich jak badania równości, badania właściwości przeciwpoślizgowych, a także badania nośności nawierzchni. Wyniki tych badań są analizowane i na ich podstawie podejmowane są decyzje o konieczności przeprowadzenia remontu.

AK: A czy istnieją szczególne wyzwania związane z remontami na autostradzie w porównaniu do innych dróg?

GK: Przede wszystkim jest to bardzo duże natężenie ruchu, które musimy przenieść na jedną jezdnię i to jest największe dla nas zadanie. Także kwestia związana z bezpieczeństwem zarówno pracujących jak i użytkowników autostrady jest niezwykle istotna.

AK: A czy zostaną udostępnione alternatywne trasy w celu zmniejszenia natężenia ruchu na remontowanej autostradzie?  

GK: Staramy się wdrożyć takie rozwiązania. Wymaga to niestety uzgodnień z wieloma zarządcami dróg lokalnych. Również obawiamy się, że przekierowanie dużego ruchu na niektóre odcinki dróg może spowodować pewne utrudnienia. 

AK: Podczas remontów, na remontowanych odcinkach z uwagi na bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i osób pracujących na autostradzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Czy podczas remontów będą wprowadzone jeszcze jakieś dodatkowe środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę zarówno dla kierowców, jak i dla osób przebywających na autostradzie?

GK: Co do zasady staramy się, aby prace były prowadzone na jezdni wyłączonej z ruchu. Dlatego też ruch, który odbywa się po drugiej jezdni autostrady jest dwa razy większy niż to wynika z normalnych warunków kiedy mamy obie jezdnie udostępnione dla użytkowników. Ważne jest aby kierowcy stosowali się do tego ograniczenia prędkości. Gdyż umożliwi ono zachowanie należytej ostrożności i zwiększonej uwagi podczas pokonywania odcinków, gdzie wprowadzona jest tymczasowa organizacja ruchu. Na tych odcinkach, gdzie prowadzone są prace, co około 2 km mamy informacje o przebiegu remontu i ile jeszcze mamy do przejechania na odcinku, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Mamy również banery informujące o bezpieczeństwie, a także o konieczności zachowania korytarza życia w przypadku, kiedy mamy do czynienia z jakimś zdarzeniem na drodze. 

AK: Miejmy nadzieję, że te rozwiązania przyniosą zamierzony efekt, ale co my jako kierowcy możemy zrobić, aby wpłynąć na ograniczenie utrudnień spowodowanych pracami remontowymi? Innymi słowy, jak zminimalizować wpływ robót na komfort naszej podróży?

GK: Przede wszystkim kierowcy powinni zachować należytą ostrożność. Powinni stosować się bezwzględnie do oznakowania, zachować odstęp, który to zarówno pomoże odpowiednio wcześnie zareagować na zdarzenie, które może wystąpić na drodze, ale także umożliwi na utworzenie korytarza życia. Kiedy ten odstęp jest za mały, kierowcy nie mają miejsca na manewr i blokują jezdnię, uniemożliwiając w ten sposób przejazd pojazdów ratunkowych. 

AK: Innymi słowy, apelujemy o cierpliwość i wzajemny szacunek, bo to pozwoli nam na bezpieczne podróże i zapewni sprawne przeprowadzenie remontów. Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie związane z odbiorem remontów. Podróżujących może irytować fakt, że jadą zwężoną jezdnią z ograniczoną ilością pasów, a na remontowanej i wyłączonej z ruchu nitce nie widzą pracowników ani poruszającego się sprzętu. Właściwie, dlaczego prace nie są prowadzone w weekendy czy w nocy? Taka organizacja z pewnością wpłynęłaby na czas trwania remontów.

GK: Jeżeli są prowadzone prace na odcinku 8-kilometrowym, to kierowcy mogą nie zauważyć miejsc, w których te prace mogą być prowadzone. To nie jest tak, że nic się nie dzieje na danym odcinku. Praca w nocy jest pracą specyficzną, która ma zdecydowanie wpływ i na bezpieczeństwo pracowników, a także na jakość tych prac. Staramy się unikać prac w porach nocnych, dlatego, że po pierwsze, bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Po drugie, jakość tych prac może być nie tak dobra, jak wykonywanych w trakcie dnia. Jeżeli chodzi o pracę w weekendy, w weekendy generalnie są prowadzone prace. Mogą być pewne asortymenty prac, pomijane w poszczególne weekendy. Wynika to z tego, że każdy ma prawo do wolnego weekendu, również ci pracownicy, którzy wykonują prace na autostradzie. 

AK: Zatem więcej wyrozumiałości ze strony kierowców, bo to, że czegoś nie widzą nie znaczy, że się nie dzieje. Czy są jakieś zachowania, które są szczególnie niebezpieczne w obliczu prowadzonych prac remontowych? Jakieś błędy kierowców, które są karygodne? 

GK: To jest po pierwsze niezachowanie należytej ostrożności. Po drugie kierowcy nie zachowują odstępu, nie stosują się do ograniczenia prędkości, a już bardzo nagannym przykładem należytego zachowania jest korzystanie z telefonów komórkowych. 

AK: Dziękuję za tę odpowiedź. Warto ją wziąć do serca, bo zastosowanie tych prostych zasad czy po prostu dobrych nawyków ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróży nas wszystkich. Czy remonty nie wpłyną na ograniczenie dostępu do niezbędnych udogodnień dla kierowców, takich jak stacje benzynowe czy restauracje? 

GK: Niestety mogą wpłynąć, dlatego że podczas wykonywania remontu na jezdniach autostrady remontowane są węzły autostradowe, ale także remontowane są drogi na miejscach obsługi podróżnych. W związku z tym dostępność tych miejsc będzie ograniczona lub nie będzie tej dostępności w przypadku, kiedy remontowany jest odcinek, na którym znajduje się miejsce obsługi podróżnych.

AK: Na szczęście o tym wszystkim będziemy informować w naszych komunikatach, także kierowca będzie mógł zaplanować swoją trasę tak, aby zatankować czy zrobić postój w innym miejscu. O czym jeszcze należy pamiętać, aby ułatwić dojazd służbom ratowniczym na miejsce zdarzenia? 

GK: Tak jak już mówiłem wcześniej, najważniejsze jest stosowanie się do oznakowania i zachowywanie należytego odstępu, właściwego odstępu pomiędzy pojazdami. To umożliwi kierowcom utworzenie korytarza życia.  

AK: To bardzo cenna uwaga. Myślę, że warto ją zapamiętać, aby w przypadku zatorów korytarz życia tworzyć jeszcze przed przyjazdem służb. Takie ustawienie samochodów z udostępnieniem miejsca dla pojazdów ratowniczych to bardzo dobry nawyk, który zwyczajnie pozwala nam ratować życie. No i moje ostatnie dzisiejsze pytanie, związane z kwestiami środowiskowymi. Czy podczas remontów na autostradzie stosowane są rozwiązania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu remontów na środowisko?

GK: Oczywiście, w miarę możliwości stosujemy takie rozwiązania. Jako przykład podam, że do produkcji nowych mieszanek bitumicznych wykorzystujemy destrukt ze starej nawierzchni. Instalacja do produkcji mieszanek wytwórnia mas bitumicznych- oczywiście wyposażona jest w odpowiednie filtry, które ograniczają emisję pyłów. Wykonawca stosuje generalnie sprzęt najwyższej generacji, jeżeli chodzi o sprzęt do układania mieszanek na budowie, czyli wysokiej klasy rozściełacze, a także walce drogowe, które mają w stosunku do starszego sprzętu dużo niższą emisję hałasu. Ważne jest również to, że cały projekt został tak zaplanowany, że lokalizacja wytwórni mas bitumicznych znajduje się na autostradzie, może nie w środku, ale blisko, blisko połowy odcinka całego. Dlatego transport zarówno destruktu, jak i mieszanek gotowych do ułożenia jest zoptymalizowany, a także lokalizacja wytwórni bardzo blisko bocznicy kolejowej ogranicza znacząco transport samochodowy kruszywa. 

AK: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mnóstwo informacji o autostradowych remontach, a zwłaszcza o tym, jak bezpiecznie poruszać się po remontowanych odcinkach. Moim gościem był Grzegorz Kuleta, dyrektor ds. technicznych i członek zarządu Gdańsk Transport Company. 

GK: Dziękuję bardzo.

AK: Do usłyszenia w kolejnym odcinku AmberPodcast, w którym poruszymy temat bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży. 

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej