AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

Raport ESG

Gdańsk Transport Company S.A. od lat angażuje się w planowanie, realizację i raportowanie danych niefinansowych z obszaru środowiskowego (ang.– environment), społecznego (ang. S – social) oraz ładu korporacyjnego (ang. G – governance).

Mimo że działania te nie stanowią obowiązków wynikających z Umowy Koncesyjnej na Budowę i Eksploatację Autostrady A1 zawartej pomiędzy GTC a Ministerstwem Infrastruktury oraz wymogów przepisów prawa polskiego i organów regulacyjnych, GTC uważa, że praktyka raportowania kwestii ESG – planów, celów i osiągnięć – jest jednym z najbardziej znaczących elementów prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej przynosząc korzyści dla społeczeństwa i środowiska oraz akcjonariuszy.

Poniżej przedstawiamy raporty ESG.

Raport ESG za 2021 r.
Raport ESG za 2020 r.