Więcej

Informacje na temat sytuacji drogowej na AmberOne Autostradzie A1.

Operator AmberOne Autostrady A1 na bieżąco informuje o warunkach drogowych panujących na AmberOne Autostradzie A1 oraz ewentualnych utrudnieniach na profilu autostrady na Twitterze www.twitter.com/AmberOne_A1 .
Dodatkowo informacje o sytuacji drogowej na AmberOne Autostradzie A1 podawane są także w Radio Gdańsk na 103,7 FM, Radio PiK 100,1 FM oraz na portalu Dzień na Żywo Trójmiasto prowadzonym przez Gazetę Wybroczą.
Ponadto informacje o utrudnieniach pojawiają się na:
Znakach zmiennej treści ustawianych wzdłuż Autostrady, w taki sposób, aby umożliwić kierowcom podjęcie decyzji o wcześniejszym opuszczeniu Autostrady. Znaki zawierają informację o utrudnieniach (czasie oczekiwania na Punktach Poboru Opłat).
Taka sama informacja wywieszana jest na podajnikach do biletów na wjazdach na autostradę.
Komunikaty o istotnych kwestiach, mogących mieć wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy autostradą, pozwolą kierowcom łatwiej zaplanować podróż.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej