Akcja animacja „(Za)trzymaj się zasad!”

Animowana instrukcja obrazkowa przedstawia podstawowe zasady bezpiecznego awaryjnego zatrzymania na autostradzie. Warto zwrócić uwagę na wszystkie 6 zasad bezpieczeństwa, a także na nieprzypadkową kolejność ich wykonywania.

Zasady awaryjnego zatrzymywania:

  1. zatrzymuj się wyłącznie na pasie awaryjnym, jak najbliżej prawej strony
  2. opuść wraz z pasażerami pojazd przez prawe drzwi
  3. ostrzeż innych, tj. włącz światła awaryjne, włóż kamizelkę odblaskową, ustaw trójkąt ostrzegawczy w odległości przynajmniej 100 m za pojazdem
  4. poruszaj się wyłącznie pasem awaryjnym lub terenem zielonym
  5. zadzwoń po pomoc
  6. oczekuj na pomoc w bezpiecznej odległości od pojazdu na terenie zielonym.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn