AmberOne – Autostrada A1

SPRAWDŹ AmberGO!
NOWY SYSTEM PŁATNOŚCI

System automatycznego poboru opłat bez biletów i bez dokonywania płatności na bramkach!

KALKULATOR OPŁAT
AmberOne Autostrady A1

Oblicz cenę przejazdu

AmberOne Blisko Nas

Ideą programu AmberOne Blisko Nas, który realizujemy od 2017 roku, jest wspieranie małych inicjatyw społecznych, istotnych z punktu widzenia ekologii i bezpieczeństwa na drodze, w gminach położonych wokół naszej autostrady. Społeczności lokalne mają najlepszą wiedzę o swoich potrzebach i największe chęci w udoskonalaniu infrastruktury swojej okolicy, przyczyniających się do polepszenia jakości życia tych społeczności.

W ramach programu rokrocznie organizujemy konkurs, w którym nagradzamy i finansujemy projekty lokalnych organizacji z gmin położonych między Rusocinem a Nową Wsią. Nasze wsparcie trafiło dotąd do czternastu organizacji, prowadzonych przez fantastyczne i pełne entuzjazmu osoby. Dzięki pozyskanym środkom w czternastu miejscowościach powstały już między innymi: wiaty rowerowe, miasteczko rowerowe, zielone skwery, doświetlenie, nowe miejsca spotkań i wspólnych biesiad, które zastąpiły zaniedbane miejsca, a dodatkowo dzieci, młodzież i dorośli poznają i utrwalają sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podstawy proekologicznych zachowań.

Poniżej przedstawiamy projekty zrealizowane w ramach programu.

Zwycięskie projekty w 2021 roku

Zwycięskie projekty w 2020 roku

Zwycięskie projekty w 2019 roku

Zwycięskie projekty w 2017 roku