Więcej

(Za)trzymaj się zasad!

Kampania pod hasłem (ZA)TRZYMAJ SIĘ ZASAD poświęcona jest sytuacji awaryjnego zatrzymywania na autostradzie. Edukacja użytkowników autostrad i dróg ekspresowych promuje 6 złotych zasad zatrzymywania, które zapewniają bezpieczeństwo podróżnym w razie awarii pojazdu.


Animowana instrukcja obrazkowa przedstawia podstawowe zasady bezpiecznego awaryjnego zatrzymania na autostradzie. Warto zwrócić uwagę na wszystkie 6 zasad bezpieczeństwa, a także na nieprzypadkową kolejność ich wykonywania.

Zasady awaryjnego zatrzymywania: zatrzymuj się wyłącznie na pasie awaryjnym, jak najbliżej prawej strony opuść wraz z pasażerami pojazd przez prawe drzwi ostrzeż innych, tj. włącz światła awaryjne, włóż kamizelkę odblaskową, ustaw trójkąt ostrzegawczy w odległości przynajmniej 100 m za pojazdem poruszaj się wyłącznie pasem awaryjnym lub terenem zielonym zadzwoń po pomoc oczekuj na pomoc w bezpiecznej odległości od pojazdu na terenie zielonym.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej