Więcej

Kolejna karta flotowa na AmberOne Autostradzie A1!

Z dniem 18 grudnia 2015 roku na AmberOne Autostradzie A1 można płacić kartą flotową FLOTA.

Na AmberOne Autostradzie A1 istnieje kilka sposobów płatności za przejazd (gotówka w tym waluta EUR i USD, karty płatnicze w tym karty zbliżeniowe). Z dniem 18 grudnia 2015 r. wachlarz płatności kart flotowych został poszerzony o karty FLOTA.

Kartami flotowymi, którymi kierowcy mogą płacić za przejazd AmberOne Autostradą A1 są karty Shell, Routex, UTA, DKV oraz FLOTA. Kolejne karty flotowe dostępne na rynku będą wprowadzane sukcesywnie w miarę uzyskiwania akceptacji Ministra dla zawieranych  umów.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej