Kolejna karta flotowa na AmberOne Autostradzie A1!

Z dniem 18 grudnia 2015 roku na AmberOne Autostradzie A1 można płacić kartą flotową FLOTA.

Na AmberOne Autostradzie A1 istnieje kilka sposobów płatności za przejazd (gotówka w tym waluta EUR i USD, karty płatnicze w tym karty zbliżeniowe). Z dniem 18 grudnia 2015 r. wachlarz płatności kart flotowych został poszerzony o karty FLOTA.

Kartami flotowymi, którymi kierowcy mogą płacić za przejazd AmberOne Autostradą A1 są karty Shell, Routex, UTA, DKV oraz FLOTA. Kolejne karty flotowe dostępne na rynku będą wprowadzane sukcesywnie w miarę uzyskiwania akceptacji Ministra dla zawieranych  umów.

Uwaga: prace drogowe

Odcinek: kierunek Gdańsk

Węzeł Swarożyn