Więcej

Konkurs na świąteczną kartkę autostradową rozstrzygnięty.

Tradycją stało się organizowanie przez Gdańsk Transport Company S.A. konkursu na projekt kartki świątecznej. Spośród nadesłanych prac jury wybrało rysunek, który stanie się naszą tegoroczną kartką świąteczną, którą roześlemy do współpracujących z nami podmiotów. Otrzymane rysunki zostały wykonane różnymi technikami: malowane pastelami, kredkami świecowymi, wyklejane, kolorowane a także szkicowane. Kartki te okazały się być na tyle różnorodne, kolorowe i oryginalne w ujęciu tematu, że wybór zwycięskiej trójki wcale nie był taki prosty.

Laureatami konkursu są:

Miejsce 1 – Kacper Otrębowicz lat 12 – Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Miejsce 2 – Sebastian Matuszewski lat 11, Dom Dziecka w Brodnicy
Miejsce 3 – Anna Faberska lat 7, Dom Dziecka w Chełmnie

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Biurze Budowy Autostrady w Lisewie w dniu 15 grudnia 2011 roku. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast placówka opiekuńcza nagrodę pieniężną. Nagrodzone prace można obejrzeć w Galerii.

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.