Więcej

LISTEK CSR POLITYKI dla GTC S.A., koncesjonariusza AmberOne Autostrady A1

Już po raz dziesiąty tygodnik „Polityka” wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznały „Listki CSR Polityki”. Wśród wyróżnionych firm jest Gdańsk Transport Company S.A., która otrzymała Biały Listek CSR.

GTC S.A., jako odpowiedzialna społecznie firma, od lat prowadzi kampanie społeczne i realizuje realne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, zarówno proekologiczne, jak i informacyjno-edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podróżnych i rozwoju społeczności lokalnych.

Filarami strategii CSR są trzy programy: „Bezpieczeństwo moje drugie imię”, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników polskich dróg, „AmberOne Blisko Nas”, który wspiera małe inicjatywy lokalne i poprawia jakość życia lokalnych społeczności oraz „AmberGreen”, który koncentruje się na wdrażaniu nowych „zielonych” rozwiązań mających na celu ochronę klimatu.

Myślenie w kategoriach zrównoważonego rozwoju od samego początku projektu AmberOne Autostrady A1 stanowi integralny element strategii GTC, a zagadnienia CSR zawsze były w centrum naszej uwagi. Biały Listek CSR Polityki dla GTC to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że przyjęte podejście do zagadnień zrównoważonego rozwoju jest właściwym kierunkiem – mówi Torbjörn Nohrstedt, Prezes Zarządu GTC.

Zestawienie „Listki CSR POLITYKI” powstaje na bazie analizy przeprowadzonej wspólnie z firmą doradczą Deloitte, w której przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw prezentują swoje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W tegorocznym badaniu wzięły udział 124 podmioty.

 

Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.

Na remontowanym odcinku  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.