Więcej
Home /

Obwody utrzymania

Na odcinku autostrady Rusocin – Toruń zlokalizowano trzy obwody utrzymania autostrady (OUA) w Pelplinie, Nowych Marzach i Grabowcu. Obszar OUA przewidziany jest wyłącznie dla służb drogowych, których zadaniem jest: bieżące utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz urządzeń z nią związanych, nadzór techniczny nad remontami, organizacja i sterowanie ruchem, usuwanie skutków wypadków drogowych.

W OUA Pelplin mieści się całodobowe Centrum Kontroli Ruchu i Biuro Obsługi Kierowców. Centrum Kontroli Ruchu (CKR) to „punkt dowodzenia” działaniami na autostradzie, zapewniający bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkownikom. CKR bezpośrednio współpracuje z Patrolem Drogowym, pracownikami utrzymania oraz obsługą miejsc poboru opłat. Tutaj spływają wszelkie informacje z systemów obserwacji i jednostek meldunkowych na autostradzie – stacji meteo, kolumn alarmowych, urządzeń pomiaru prędkości, wagi i natężenia ruchu.

Po analizie danych, CKR wydaje dyspozycje adekwatnie do danej sytuacji, m.in. wzywa odpowiednie służby ratunkowe w przypadku zdarzenia drogowego, udziela informacji na temat warunków jazdy, a w razie zablokowania lub zamknięcia pasa ruchu, odpowiada za szybkie przekazanie informacji kierowcom i wysłanie komunikatów o utrudnieniach do mediów.

Bezpieczeństwo

GTC S.A. wspólnie z Operatorem firmą Intertoll Polska podejmują liczne działania, których celem jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych na Autostradzie A1. W efekcie tych działań, Autostrada A1 zapewnia wszystkim jej użytkownikom komfort i bezpieczeństwo podróży.

W wyniku regularnej oraz wspólnej z Policją analizy zdarzeń drogowych do jakich dochodzi na zarządzanym przez nas odcinku drogi wprowadzane są dodatkowe rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo podróży:

  • zostały ustawione dodatkowe bariery bezpieczeństwa przy wybranych wiaduktach drogowych
  • zostały wydłużone odcinki istniejących barier
  • podniesiono ogrodzenie w miejscach, w których monitoring wykazał możliwość pojawienia się dużej zwierzyny

Dodatkowo koncesjonariusz AmberOne Autostrady A1:

  • stworzył Plan Ratowniczy, który określa zasady współpracy wszystkich służb ratowniczych zaangażowanych w działania na autostradzie
  • umożliwia ćwiczenia służb ratowniczych poprzez cykliczne symulacje wypadków na autostradzie
  • organizuje cykliczne spotkania ze służbami ratowniczymi, podczas których omawiane są propozycje dotyczące usprawnień związanych z działaniami ratowniczymi
  • z myślą o służbach ratowniczych obsługujących AmberOne Autostradę A1 przygotowano prezentację, która obrazuje jak pojazdy uprzywilejowane mogą sprawnie i bezpiecznie korzystać z autostrady.

Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.

Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch  odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska  i jednym pasem w kierunku Łodzi.

Dowiedz sie więcej